FHI-leden bundelen kennis voor energietransitie

FHI-leden bundelen kennis voor energietransitie Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Vlak voordat het kabinet de plannen van de diverse klimaattafels presenteert, doken FHI-leden op het thema energietransitie tijdens een nieuwe sessie Interactie tussen branches. Uit de dialoog kwam naar voren dat de kennis over dit onderwerp binnen FHI gebundeld kan worden, maar dat ook de dialoog met onder andere de politiek moet worden gezocht.

Al tijdens het voorstelronde werd duidelijk dat vrijwel elke branche binnen FHI bezig is om in de spelen op de energietransitie of op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Zo gaven een aantal deelnemers van de Nederlandse Gasunie aan dat zij zeer geïnteresseerd zijn in de vraag of en zo ja hoe het bestaande aardgasnet in de toekomst bruikbaar is te maken voor waterstof. Dit biedt mogelijkheden voor aardgasvrije wijken waarbij de huidige infrastructuur in de grond herbruikbaar is.

Bij het proces ‘van gas los’, inmiddels overheidsbeleid voor de energietransitie in Nederland, zullen veel FHI-leden die actief zijn in de markt voor meetapparatuur zich moeten aanpassen. Tegelijkertijd gaf een lid van Siemens aan dat de multinational een duidelijke beweging ziet richting decentralisatie van de energiemarkt, bijvoorbeeld gebouwen die hun eigen energie opwekken.

Technische know-how

Tijdens de dialoog werd ook duidelijk dat er in principe voldoende technische manieren zijn om Nederland de komende tientallen jaren te verduurzamen. Stadsverwarming op basis van restwarmte afkomstig uit de industrie werd als een groot kanshebber aangewezen. Wel is belangrijk dat de overheid het beleid en de aansturing steviger in handen neemt; enkele leden klaagden erover dat zij het huidige beleid te versnipperd vinden.

Andere vraagstukken die aan de orde kwamen waren de stabiliteit van het energienet en de noodzaak om in consortia te werken om daadwerkelijk de omslag naar groene energie te kunnen maken. Verder concludeerden de deelnemers aan deze sessie van Interactie tussen de branches dat de CO2-beprijzing omhoog gaat, waardoor er vanzelf nieuwe business cases ontstaan.

Energiepanels

Om vanuit FHI de verduurzaming van Nederland en de energietransitie in het bijzonder te ondersteunen, werden diverse ideeën geopperd. Een daarvan is het opstellen van energiepanels om zo de politieke contacten aan te scherpen en duidelijk te maken welke deskundigheid vanuit de techniek beschikbaar is. Ook moet tijdens komende beurzen en events het thema energietransitie meer naar voren komen, bijvoorbeeld tijdens de WoTS 2020. Tenslotte is er de wens om in clusters in te zoomen op kleinere deelonderwerpen, zoals het handhaven van normen en Europese wetgeving.

Op het gebied van de energietransitie is het Energy Storage Event op 12 februari een interessant evenement voor FHI-leden. Met een breed programma aan lezingen over energieopslag en een aantal exposanten wordt de bezoeker geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen in deze technische markt.