Op 30 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. De wet is ingegaan op 1 juli 2023. Daardoor gaat er veel veranderen op het gebied van pensioenregelingen. FHI en Klap verzekeringsmakelaar informeert je periodiek over deze veranderingen en zo houden wij je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen alsmede welke impact dit heeft op jouw pensioenregeling.

Opnameleeftijd verlaagd van 21 naar 18 jaar
Eén van de eerste aanpassingen ingevolge de WTP betreft de verplichte verlaging van de toetredings-leeftijd. Met ingang van 1 januari 2024 dient voor alle pensioenregelingen de toetredingsleeftijd verlaagd te worden van 21 jaar naar 18 jaar.
Binnenkort weten we hoe de diverse pensioenuitvoerders dit gaan doorvoeren en informeren we je over de wijze waarop zij dit gaan opnemen in de pensioenregeling.

Nabestaandenpensioen
De dekking van het nabestaandenpensioen wordt diensttijdonafhankelijk. Daardoor is de hoogte van het partnerpensioen niet meer afhankelijk van het arbeidsverleden of de (te bereiken) dienstjaren bij de huidige werkgever.

In het nieuwe stelsel wordt het nabestaandenpensioen bij overlijden voor de pensioendatum een percentage van het salaris met een maximum van 50%. Voor werknemers is het hierdoor duidelijker welk bedrag de partner ontvangt bij overlijden. Deze wijziging zal voor nagenoeg alle werknemers gevolgen hebben voor de hoogte van het partner- en wezenpensioen.

Uiterlijk per 1 januari 2028 dient de berekeningswijze aangepast te zijn en te voldoen aan de WTP.

Daarnaast wordt de partnerkwalificatie verduidelijkt en aangepast naar een ‘uniform’ partnerbegrip.

Opname bedrag ineens
Werknemers krijgen het recht om bij pensionering maximaal tien procent van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen op te nemen als bedrag ineens. De resterende levenslange pensioenuitkering gaat na opname naar evenredigheid omlaag. Het bedrag ineens is vrij besteedbaar en biedt werknemers de mogelijkheid om keuzes te maken die passen bij hun persoonlijke situatie.

De behandeling van het wetsvoorstel Wet herziening bedrag ineens is nog niet afgrond. De inschatting is dat dit recht per 1 juli 2024 wordt ingevoerd.                              

Overgangsrecht (eerbiedigende werking)
Het overgangsrecht houdt in dat de bestaande beschikbare premieregeling met een oplopende premiestaffel voor de bestaande werknemers door mag lopen. Voor een verzekerde middelloonregeling bestaat tot 2027 de mogelijkheid om voor de bestaande werknemers de regeling om te zetten naar een beschikbare premieregeling met een oplopende premiestaffel.

Tot slot
Accepteer de aanpassingsvoorstellen die je rechtstreeks van jouw pensioenuitvoerder krijgt niet zonder overleg met Klap. De pensioenuitvoerders staan voor een enorme uitdaging en zullen niet altijd de best passende wijziging voorstellen!

Ook is voor wijziging van de pensioenregeling instemming vereist van de OR (indien aanwezig) en de individuele werknemers (de instemming van de OR vervangt de instemming van de individuele werknemer niet).

Pensioencommunicatie en keuzebegeleiding is van groot belang!

FHI en partner Klap Verzekeringsmakelaar staan voor je klaar!

Ontmoet Klap tijdens ons jaarlijkse FHI HRM Actualiteitenseminar 2023
Meer weten over de Wet Toekomst Pensioenen? Klap is dit jaar aanwezig tijdens het seminar op donderdag 9 november 2023. Het seminar is bij uitstek de bijeenkomst waar je informatie vandaan haalt en kunt sparren met andere HR-professionals uit de technologiebranches!
Alvast aanmelden: Stuur dan een berichtje naar Marina van den Berg!

Voor vragen of nadere toelichting kun je contact opnemen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Ook kun je contact opnemen met je eigen pensioenadviseur.

T: (020) 2616134
M: pensioen@klap.com

 

en_GBEnglish (UK)