Informatiebronnen EU rondom sancties Rusland en Belarus

Informatiebronnen EU rondom sancties Rusland en Belarus Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

De Europese Unie heeft een overzicht van de diverse sancties gepubliceerd met betrekking tot Rusland en Belarus. Ook is er een webpagina ingericht waarop informatie over de strafmaatregelen zijn te vinden en manieren hoe deze gemitigeerd kunnen worden door Europese bedrijven.

De webpagina met deze informatie is terug te vinden bij de Europese Commissie. Verder meldt VNO/NCW dat de Europese Commissie werkt aan een tijdelijk crisisraamwerk over staatssteun. Deze moet bedrijven extra kunnen ondersteunen bij onder andere de hoge energieprijzen. Uit een eerste gelekte versie blijkt het volgende:

  • Tijdelijke liquiditeitssteun voor alle bedrijven die getroffen zijn door de huidige crisis. Deze steun kan de vorm aannemen van garanties en gesubsidieerde leningen.
  • Steun voor meerkosten door uitzonderlijk hoge gas- en elektriciteitsprijzen. Deze steun kan in elke vorm worden verleend, met inbegrip van beperkte subsidies, om bedrijven, met name intensieve energieverbruikers, gedeeltelijk te compenseren voor stijgingen van de energieprijzen. Het zou hierbij gaan om bedragen van 2 miljoen euro en 25 miljoen euro voor energie-intensieve bedrijven.

U kunt ook meer informatie vinden bij de RVO. Zij hebben een sanctieloket ingesteld. Deze is nu ook telefonisch bereikbaar op 088 042 43 40.