Kabinet komt met maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden

Kabinet komt met maatregelenpakket voor verbetering rechtsbescherming bij aanbesteden Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Het demissionaire kabinet wil de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee jaarlijks voor 73 miljard euro aan diensten en producten wordt ingekocht, verder professionaliseren. Er komt een klachtenloket met duidelijke termijnen waardoor ondernemers fouten in een aanbestedingsprocedure beter kunnen aankaarten.

Verder belooft de regering uitgebreidere en duidelijke motivaties voor beslissingen en extra mogelijkheden voor ondernemers in hoger beroepzaken. Met het pakket wil het kabinet de rechtsbescherming van ondernemers bij aanbesteden te verbeteren, zo meldt de Rijksoverheid.

Nieuw is de zogenoemde Commissie van Aanbestedingsexperts. Zij brengen als een onafhankelijk klachtenbehandelaar nog vóór de inschrijving een advies uit dat door de aanbestedende dienst moet worden afgewacht. Aanvullend moeten aanbestedende diensten hun selectie- en gunningsbeslissingen beter gaan motiveren. Ondernemers moeten op deze wijze een duidelijkere uitleg krijgen waarom hun inschrijving niet heeft gewonnen.