Klokkenluidersregeling en checklist beschikbaar voor FHI-leden

Klokkenluidersregeling en checklist beschikbaar voor FHI-leden Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

De Wet bescherming klokkenluiders is eerder dit jaar in werking getreden. FHI heeft, in samenwerking met FHI Advies-partner Vestius Advocaten, een model voor een Klokkenluidersregeling opgesteld. Deze regeling, kosteloos beschikbaar voor FHI-leden, helpt klokkenluiders zorgvuldig omgaan met een (vermoeden van een) misstand. Melders van misstanden worden daardoor beter beschermd.

In deze regeling staat beleid beschreven wat de procedure is voor het melden van een vermoeden van een misstand en hoe een werkgever omgaat met een dergelijke melding. Een goede Klokkenluidersregeling draagt bij aan een open en veilige organisatiecultuur waarin de medewerkers zich betrokken voelen bij en verantwoordelijk voelen voor hun organisatie. Het gaat hier om een modelregeling. Bedrijven kunnen deze naar eigen inzicht aanpassen.

Daarnaast is ook een checklist beschikbaar. Daarin kun je raadplegen wat je als bedrijf inhoudelijk dient vast te leggen in een meldprocedure en met welke voorwaarden je verder rekening dient te houden. Beide bestanden kun je downloaden via Mijn FHI.