Landelijke lijn voor schaarse beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen

Landelijke lijn voor schaarse beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen Door: FHI

De recente ontwikkelingen in de coronacrisis zorgen voor een toenemende behoefte aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van patiënten. De ontstane situatie is volgens het ministerie van VWS nijpend en kan in de toekomst nog nijpender worden. Om dit acute probleem te beheersen is er voor onbepaalde tijd een landelijke aanpak opgesteld. Wat houdt deze aanpak precies in?

Vanaf 18 maart zal de distributie van medische hulpmiddelen die beperkt beschikbaar zijn, maar wel essentieel voor de gezondheidszorg, worden ingekocht, (her)verdeeld en gedistribueerd. Het gaat hierbij om de volgende producten:

  • FFP2-maskers
  • Schorten
  • Handschoenen
  • Beschermingsbrillen
  • FFP1- en 3-maskers
  • Chirurgische maskers
  • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
  • Beademingsapparatuur

Deze lijst kan in de komende periode nog worden uitgebreid als blijkt dat er nog meer tekorten ontstaan en/of centrale regie de beste optie is. Mocht dit gebeuren dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Inzicht in tekorten en distributie

Binnen de ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) wordt er samengewerkt met de GGD’s om de distributie van bovenstaande hulpmiddelen zo optimaal mogelijk te regelen. Hiervoor zijn twaalf regio coördinatoren aangesteld. Mocht u nu zorgaanbieder zijn en te maken hebben met acute problemen: meld u dan ook bij deze coördinatoren. Zij zullen ook per regio in kaart gaan brengen waar er behoefte aan is. Dit landelijke overzicht ligt bij het PBM-team van GGD/GHOR Nederland. De contacten met zorgverleners verlopen in principe ook via deze regionale coördinatoren.

Hoe zit het met de inkoop?

De inkoop van de eerder genoemde producten verloopt via een centraal team van inkopers van ziekenhuizen. Deze centrale inkoopteams hebben voor deze producten de bevoegdheid om deals te sluiten voor heel Nederland en dit door te leiden naar het centrale voorraadpunt. Alle aanbiedingen die de coördinatoren, GGD/GHOR Nederland en het ministerie van VWS ontvangen, worden doorgestuurd naar dit inkoopteam. Zij worden hierbij wel ondersteund door het ministerie. De contacten met leveranciers gaan ook via het inkoopteam. Het mailadres is: middelencorona@nfu.nl.

Mochten er meer producten bijkomen of contactgegevens veranderen dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.