Minisymposium Stoffen start op woensdag 21 april 2021

Minisymposium Stoffen start op woensdag 21 april 2021 Door: FHI

Het Minisymposium Stoffen start op woensdag 21 april 2021 van 13.15 tot 17.00 uur. Het evenement wordt halfjaarlijks georganiseerd door het Ministerie van IenW en SZW samen met VNO-NCW, VNCI en WECF. De voorzitter van deze editie is Kees Hoppener, plv directeur Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s van IenW.

Het thema is deze keer: het Veiligheidsinformatieblad en de kansen en knelpunten die dit biedt voor gezond werken met stoffen. De sprekers zullen op dit thema ingaan vanuit verschillende invalshoeken.

Programma:

13.15 uur       Inloop                        

 13.30 uur       Opening                      Het minisymposium wordt geopend door Kees Hoppener.

 Presentaties 

Onderwerp:

Sprekers:

   

Kennisplatform Kennisdelingsinstrumenten met tools zoals het VIB

Jurgen Mook en Rokus Renirie, SZW

Communicatie in de toeleveringsketen en de rol van het veiligheidsinformatieblad

 

Erwin Annys, ECHA

Gebruik van de VIBs op de werkvloer

 

Wim van Veelen, FNV

Kanttekeningen bij het VIB: praktijkervaringen

Rosienne Steensma, VNCI

15.10 uur       Pauze

In de pauze kunnen vragen worden ingediend naar aanleiding van de gegeven presentaties. De voorzitter zal na de pauze vragen inbrengen bij het panel bestaande uit de vier sprekers. Ook na de pauze kunnen nog vragen worden toegevoegd.

15.30 uur       Paneldiscussie:

Met de sprekers vindt een paneldiscussie plaats met de aanwezigen in de zaal over de gestelde vragen en de verbetermogelijkheden van het systeem voor kennisdeling en van tools zoals de VIB. De suggesties van de deelnemers worden opgehaald door SZW en het RIVM.

16.30 uur       Uitloop en napraten

Aanmeldingen: graag voor 1 april 2021 via  Minisymposiumstoffen@minienw.nl