MKB-Nederland gaat nauwer samenwerken met VNO-NCW

MKB-Nederland gaat nauwer samenwerken met VNO-NCW Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Het hoofdbestuur van MKB-Nederland heeft ingestemd met plannen voor een versterkte samenwerking met VNO-NCW. Met het akkoord, waarover de presidia van beide verenigingen overeenstemming hebben bereikt, wordt tegemoet gekomen aan de wens van het MKB-bestuur voor betere mkb-profilering en een sterker, eigen mkb-geluid. De afspraken worden eind deze maand besproken in het VNO-NCW-bestuur, waarbij het met positief advies wordt voorgelegd aan de leden.

MKB-Nederland en VNO-NCW richten de vernieuwde samenwerking in op een manier die meer recht doet aan de verscheidenheid in de achterbannen. En zodat de ondernemerspraktijk nog meer doorklinkt tegenover de macrobenadering die regering en politiek vaak hanteren. De twee verenigingen willen al het ondernemerschap van elke grootte en hoedanigheid verbinden onder het motto ‘Nederland Onderneemt!

Versterking mkb-lobby

Voor de behartiging van de mkb-belangen komt er een gezamenlijke ondernemerschapsagenda. In de bestaande (gezamenlijke) werkorganisatie komt verder een nieuwe programma 'ondernemerschap'. Verder wordt een nieuw platform ‘MKB-Ondernemerschap’ opgezet. In dit platform, onder leiding van de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland, participeren mkb’ers en branches van beide verenigingen. Daarmee wordt de gezamenlijke lobby gevoed met de laatste ondernemersinzichten en wint de specifieke mkb-lobby verder aan kracht.

De vernieuwde samenwerking tussen VNO-NCW en MKB-Nederland wordt gefaciliteerd door een op te richten federatie, waarvan beide verenigingen lid worden en waarvan voorzitters, vicevoorzitters en penningmeesters van de twee verenigingen het bestuur vormen. Binnen de nieuwe afspraken komen de besturen van de twee verenigingen verder zo’n drie tot vier keer per jaar bijeen om de gezamenlijke lobby en projecten af te stemmen.

De grote transities ondersteunen

Verder gaan MKB-Nederland en VNO-NCW gezamenlijk investeren in vernieuwing door onder meer de organisatie van branche-overstijgende (digitale) platformen en projecten voor en door ondernemers. Dit staat zowel ten dienste van de ontwikkeling van het ondernemerschap als van de grote transities waar Nederland voor staat en die vaak dwars door sectoren heengaan. Doel van alle maatregelen is met partners en de overheid in Nederland te zorgen voor het beste ondernemingsklimaat van de wereld.

Bron: MKB-Nederland. FHI is aangesloten bij MKB-Nederland en de federatie participeert in het hoofdbestuur van MKB-Nederland alsmede in een aantal commissies en werkgroepen.