Nederlandse economie wordt steeds groener

Nederlandse economie wordt steeds groener Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

De Nederlandse economie is steeds groener geworden. Bedrijven maken hun productieprocessen groener en het grondstofverbruik is afgenomen. Wel is de milieukwaliteit en biodiversiteit verminderd.

Dat blijkt uit cijfers die te vinden zijn in Groene Groei, een publicatie van het CBS. In dit rapport zijn milieu-indicatoren in de periode 2000–2016 geëvalueerd.

Het CBS stelt dat de milieu-efficiëntie van de Nederlandse economie is verbeterd. De emissies van fijnstof zijn tussen 2000 en 2016 met 41 procent gedaald, ondanks dat de economie in die periode met 21 procent groeide. Ook de afvalproductie in afgenomen.

De reducties in fijnstofemissies is volgens de opstellers van het rapport toe te schrijven aan diverse regelgeving op binnenlands en Europees niveau. Hierdoor heeft de industrie productieaanpassingen doorgevoerd en zijn er filters geplaatst. Ook moet de autoindustrie aan strengere emissienormen voldoen.

Beleidsinstrumenten

De overheid zet een aantal beleidsinstrumenten in om de groene groei aan te jagen. Daarbij moet gedacht worden aan milieubelastingen, milieusubsidies en milieuregelgeving. De milieusubsidies die de overheid verstrekte zijn tussen 2000 en 2015 stabiel gebleven, op de subsidieregeling voor hernieuwbare energie (SDE) na. De SDE-uitgaven vervijfvoudigden tussen 2011 en 2016.