Nieuw Pensioenakkoord

Nieuw Pensioenakkoord Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Graag informeren we je, in samenwerking met onze partner Klap Verzekeringen, over het nieuwe Pensioenakkoord, in samenwerking met KLAP verzekeringen. Dit akkoord brengt ingrijpende veranderingen met zich mee voor werkgevers en werknemers. Onderstaand lichten we de belangrijkste wijzigingen toe en geven we inzichten om je goed voor te bereiden op de nieuwe ontwikkelen rondom het pensioenstelsel. 

Wat betekent het nieuwe pensioenakkoord voor jouw organisatie?

Vorig jaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Toekomst Pensioen en is deze op 1 juli 2023 ingegaan. De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel heeft voor zowel werknemers als werkgevers gevolgen.
 
Wat gaat er veranderen

In het nieuwe stelsel zijn er geen middelloon- en eindloonregelingen meer mogelijk en gaat iedereen pensioen opbouwen via een premieregeling waarbij de premie voor iedereen gelijk is. Deze wijziging heeft voor werknemers gevolgen op hun toekomstige pensioenopbouw en voor werkgevers op de kosten van hun pensioenregeling. 

Een uitzondering geldt voor bestaande beschikbare premieregelingen. Werkgevers kunnen er – onder voorwaarden - voor kiezen om voor bestaande werknemers de huidige leeftijdsafhankelijke premieregeling voort te zetten en alleen nieuwe werknemers op te nemen in de leeftijdsonafhankelijke premieregeling binnen het nieuwe pensioenstelsel. 

Klap helpt om de impact voor werkgevers en werknemers inzichtelijk te maken. 

Wil je een eerste inschatting van de mogelijke impact van het nieuwe pensioenstelsel op de pensioenopbouw voor je werknemers en de pensioenlasten voor jouw organisatie? 

Maak dan gebruik van ons aanbod om het Pensioenakkoord APK door ons te laten uitvoeren.

In het Pensioenakkoord APK rapport tonen wij de mogelijke consequenties voor de werknemers en voor jou als werkgever. Ook de kosten voor de eventueel noodzakelijke compensatieregelingen worden in het rapport verwerkt.

Werkgevers lopen het risico dat de kosten voor de arbeidsvoorwaarde pensioen na invoering van het nieuwe pensioenstelsel mede als gevolg van mogelijke compensaties en overgangsregelingen de eerstkomende jaren fors stijgen. 

Wij denken hierbij graag met je mee en kunnen je adviseren met oplossingen die passend zijn voor jouw organisatie.

Eerste inschatting impact Pensioenakkoord

Het Pensioenakkoord APK analyse rapport geeft je op een laagdrempelige manier een eerste inschatting van de impact van het nieuwe pensioenstelsel op de pensioenopbouw van medewerkers en de kosten voor werkgevers en de evt. noodzakelijke compensatieregelingen plus de bijbehorende kosten. 

Deze eerste inschatting helpt werkgevers richting te geven aan moeilijke keuzes en vragen die de beantwoord moeten worden. 

Kosten Klap Pensioenakkoord APK analyse rapport:

-    Bedrijven t/m 10 werknemers: € 550,--
-    Bedrijven 11 t/m 50 werknemers: € 825,--
-    Bedrijven 51 t/m 100 werknemers: € 1.100,--
-    Bedrijven 101 t/m 200 werknemers: € 1.375,--
-    Bedrijven 201 t/m 500 werknemers: € 1.650,--
-    Bedrijven 501 t/m 1000 werknemers: € 1.925,-- 

Als lid van FHI ontvang je 10% korting op de hierboven genoemde kosten.

 

Vragen over het Pensioenakkoord? Neem dan contact op met:

 

Ben jij benieuwd wat het nieuwe pensioenakkoord gaat betekenen voor jouw organisatie?

In samenwerking met KLAP Verzekeringsmakelaar nodigen we je uit voor een speeddatesessie over het nieuwe pensioenakkoord. Deze sessie geeft inzichten in de recente veranderingen en hun impact op werkgevers zoals jij.

We willen de eerste 10 leden die op deze uitnodiging reageren de mogelijkheid bieden om kosteloos deel te nemen aan deze speeddate ter waarde van 350 euro.Wil je graag deelnemen?

Stuur dan een e-mail naar sandra.adriaans@fhi.nl om je plek te reserveren.