Nieuwe arbeidsvoorwaardennota zet in op wendbare bedrijven in crisistijd

Nieuwe arbeidsvoorwaardennota zet in op wendbare bedrijven in crisistijd Door: FHI

Jaarlijks presenteren de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB-Nederland hun gezamenlijke arbeidsvoorwaardennota, waarin zij de aandachtspunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg vanuit werkgeversperspectief verwoorden.

Dit jaar heeft de nota de titel 'Schaken op meerdere borden, arbeidsvoorwaarden in onzekere tijden', een verwijzing naar de moeilijke tijden waarin veel bedrijven zich als gevolg van de coronacrisis zich bevinden.

Volgens de werkgeversorganisaties is het toverwoord in deze crisis 'wendbaarheid'. Een flexibele, wendbare bedrijfsvoering en in productieprocessen kan als 'vaccin' dienen. Werkgevers en werknemers moeten inspelen op flexibeler werktijden en werkplekken. Ook moeten volgens de opstellers functies en beloningsafspraken meer meebewegen met de bedrijfssituatie. Daarom willen de werkgevers inzetten op 'meebewegende' arbeidsvoorwaarden.