‘Nieuwe’ energie

‘Nieuwe’ energie Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Het hangt in de lucht. De politiek kiest ervoor om de gaskraan dicht te draaien en geheel Nederland is zich bewust van de ‘nieuwe’ energie. Om dit daadwerkelijk te realiseren is de horizon op 2030 gezet (die horizon hebben we ook met zijn allen gesteld voor het klimaatverdrag van Parijs).

Paul Petersen FHI
Paul Petersen
Directeur FHI

Binnen FHI zijn er nogal wat groepen die direct met de impact te maken hebben. De ambities vragen om technische oplossingen, maar ook om inbeddingen in wetten, regels, standaarden en normen (+ handhaving zou je kunnen zeggen).

Met een korte vogelvlucht langs de verschillende groepen die met Energie te maken hebben, probeer ik vooral netwerkkansen te tonen, om met technische bedrijven oplossingen mogelijk te maken voor maatschappelijke vraagstukken.

Platform Energie

Twee keer per jaar komt deze groep bijeen om met overheden, notified bodies en energiebedrijven de actuele ontwikkelingen rond gas en elektriciteit te bespreken. De presentaties van Ad van Wijk in het najaar over de nieuwe waterstofeconomie en Machiel Van Steenis van de New Energy Coalition haalden de uitdagingen van die ‘nieuwe’ energie aan en werden zeer gewaardeerd door de leden van de platformen Energie en Vloeistof.

De conclusie van de aanwezige experts was wel tegelijk, dat een horizon van 2030 te krap lijkt, om ook alles Europees/wereldwijd af te stemmen in wetten, regels, standaarden en normen. Daar ligt met name de focus van dit platform.

IT Room Infra

De Dutch Data Center association kwam onlangs in het nieuws met een brandbrief, waarin de acute capaciteitsproblemen van het energienet werden aangekaart. Op het jaarlijkse event van FHI leden voor datacenters, computerruimtes en andere IT ruimtes wordt dit thema voortdurend aangehaald, zowel in beschikbaarheid (always on) als duurzaamheid (bijvoorbeeld warmte hergebruiken in de omgeving).

De energietransitie, het gebruik van duurzame bronnen en mogelijkheden van technologie (IoT wordt dan vaak aangehaald) zijn zaken die geïntegreerd bekeken moeten worden. Wat bij datacenters speelt is voor gebouwen, industrie en zorg net zo goed van belang. Dezelfde kansen zijn in die gebieden te realiseren.

Energy Storage/Smart Battery technology

Op 16 mei 2018 vindt de eerste bijeenkomst plaats met leden van de branche Industriële Elektronica, PLOT en MinacNed over dit thema. Er zijn wel de nodige alternatieve opslagmedia, maar op dit moment praten we bij energieopslag over het algemeen over batterijtechnologie.

Met wederom de energietransitie in het achterhoofd, maar denk ook aan allerlei andere trends zoals elektrische mobiliteit en efficiënte fabrieken, is de deskundigheid op het gebied van energieopslag van belang. Zowel vernieuwingen, onderzoek als praktische toepassingen komen eraan.

Zo zijn er in de FHI branches nog meer voorbeelden waar we nadrukkelijk naar de nieuwe uitdagingen met energie kijken (mijn opsomming is dus niet volledig) en daar zijn kansen in te realiseren.

Voor FHI leden die met een specifieke vraag zitten, om aan te sluiten bij een passende bijeenkomst of activiteit, hoop ik inspiratie te hebben geboden. Als u daardoor denkt bepaalde kansen te missen, omdat u ook graag bij een dergelijke bijeenkomst wilt zijn, dan ontvang ik graag een mail: p.petersen@fhi.nl.