Onzekerheid over datum invoering Omgevingswet

Onzekerheid over datum invoering Omgevingswet Door: FHI

Tot zeker de zomer zullen decentrale overheden nog moeten wachten tot er duidelijkheid komt over de invoering van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft namelijk geëist dat er meer helderheid moet komen over een aantal pijnpunten in de wet.

De Eerste Kamer wil meer duidelijkheid omdat het in eerste instantie werd overrompeld door het besluit van minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken om de Omgevingswet per 1 januari 2022 te laten ingaan. Zo wil de Eerste Kamer duidelijkheid over verschillende knelpunten, zoals de werking van de Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

De DSO wordt ingevoerd tegelijkertijd met de Omgevingswet. Daarnaast zijn er ook zorgen over het extra budget dat gemeenten nodig hebben voor de invoering en de mate van kennis die uitvoeringsorganisaties, zoals de rechtspraak, nodig hebben.

Indien deze zaken opgehelderd zijn, kan de Eerste Kamer instemmen met de invoering van de wet per 1 januari 2022. Minister Ollongren zegt de zorgen serieus te nemen en geeft de leden nog tot dit voorjaar om zich nader te beraden. Mocht er meer helderheid komen over de Omgevingswet en er een definitieve invoeringsdatum ontstaan, dan zal FHI u informeren.