Oproep: schrijf je in voor de seminars op de E&A-beurs

Oproep: schrijf je in voor de seminars op de E&A-beurs Door: Federatie van Technologie branches

Het enthousiasme voor de E&A beurs van 26 t/m 28 september is groot! Met de exposanten van de beurs geven wij ook het seminarprogramma en de projecten vorm. Tijdens de seminars delen experts hun ervaringen en kennis met de bezoekerzodat deze, naast een bezoek aan de deelnemende exposanten, ook worden bijgepraat in het conferentieprogramma over de nieuwste thema’s, mogelijkheden en uitdagingen in onze markt.

Een mooie manier om gericht in contact te komen met bezoekers van de beurs. De interesse voor het thema is er immers al! Er is nog ruimte om een presentatie te geven in de volgende zes seminars:

E-Mobility

Het elektrificeren van voertuigen maakt een enorme groei door. Hierbij is een essentiële rol weggelegd voor elektronica (hardware en software). Wat zijn de huidige uitdagingen in de e-mobility markt en hoe kunnen wij deze oplossen/verbeteren door hardware- (denk aan accu’s/vermogenselektronica) en softwareontwikkelingen?

Industrial Design

Tijdens dit seminar lichten wij belangstellenden in over de mogelijkheden en uitdagingen bij het design van producten, apparaten of machines die concreet toepasbaar zijn in de industrie. Onderwerpen die hierbij aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld: User Interface Design, HMI en behuizingen. Het seminar is interessant voor productontwerpers, elektronica-ontwikkelaars, software- en hardwarefabrikanten/leveranciers.

Embedded Software Design

Dit seminar informeert engineers en toepassers van embedded software over de mogelijkheden en uitdagingen bij het design van (embedded) software voor producten, apparaten of machines. De software bepaald grotendeels de functionaliteit van producten. Belangrijke vraagstukken kunnen zijn: hoe houd ik deze software op afstand up-to-date? En hoe zit het met de traceerbaarheid, levensduur, betrouwbaarheid en kwaliteitsmanagement?

Design for Circularity

Mede door de materialen- en grondstoffenschaarste van dit moment is circulair design relevanter dan ooit. Design for circularity draagt bij aan het verlengen de levenscyclus van producten zodat die minder snel vervangen hoeven te worden. Een ander belangrijk aspect is het hergebruik en de (mogelijke) omvorming van de grondstoffen wanneer het product aan het eind van zijn levensduur is. Bij een productontwerp is het ook belangrijk om gebruik te maken van duurzame materialen/grondstoffen. Hoe wij, als elektronicabranche, kunnen bijdragen aan de circulaire economie is het onderwerp van dit seminar.

Supply Chain/ Obsolescence management

In de huidige componentenschaarste zijn deze onderwerpen crucialer dan ooit. Het gaat bij supply chain management om het strategisch coördineren van toeleverketens waarbij goed samenwerken met partners zowel binnen als buiten de keten essentieel is. Wanneer componenten uit een product niet meer verkrijgbaar zijn, of met extreem lange levertijden kampen, begint de zoektocht naar een vervangend component met dezelfde functionaliteiten en specificaties (obsolescence management). Naast componenten is obsolescence management ook van toepassing op software, materialen en processen. Obsolescence management en supply chain management beperken de risico’s en vergroten de winstgevendheid van een product.

Het zoeken en binden van technisch personeel

Het is algemeen bekend dat veel bedrijven zoeken naar technisch personeel. Vacatures blijven soms lang openstaan, de instroom van technici vanuit scholen en universiteiten is beperkt en in bepaalde regio’s is het probleem nog groter door een groot aanbod aan (high) tech bedrijven. Om onze concurrentiepositie in de Benelux te behouden/verbeteren is personeel enorm belangrijk. In dit seminar kijken wij o.a. naar mogelijkheden en handvatten voor bedrijven op het gebied van interne scholing, omscholing, referral recruitment en maken wij een link naar scholen/universiteiten met als doel om personeel te vinden en te behouden.

Heb je interesse om betrokken te zijn bij bovenstaande seminars? Neem dan contact op met Marc Berkouwer en we informeren je over een datum voor het volgende overleg.

Bij Internet of Things, Hardware Design en Elektronicaproductie is het mogelijk om je interesse kenbaar te maken, maar vooralsnog zitten deze titels vol.   

We horen graag bij welk seminar jullie een bijdrage kunnen leveren of willen meedenken over de invulling!

Meer informatie over de beurs