Pleidooi voor behoud budget internationale handel en ontwikkelingssamenwerking

Pleidooi voor behoud budget internationale handel en ontwikkelingssamenwerking Door: FHI

FNV, CNV, VNO-NCW en MKB-Nederland roepen in een brief minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Stef Blok van Buitenlandse Zaken op om vooral geen verdere bezuinigen door te voeren. Het investeringsbudget voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking moet volgens de vakbonden en werkgeversorganisaties op peil blijven.

Minder middelen zouden bijna 2,5 miljoen Nederlandse banen, die afhankelijk zijn van bijvoorbeeld wereldwijde toeleveringsketens, onder druk zetten. Het op korte termijn bezuinigen om extra geld vrij te maken voor nationale fondsen zet het internationale economische herstel op lange termijn onder druk.

De organisaties doen deze oproep omdat de inzet op een duurzame en structurele ontwikkelingssamenwerking juist nu van belang zijn. Het Nederlandse bedrijfsleven kent namelijk een groot internationaal netwerk. Het wereldwijde economische herstel is ook voor Nederland van cruciaal belang om goed uit de coronacrisis te komen.

Dit hangt in grote mate samen met de continuïteit van toeleveringsketens, waar Nederlandse bedrijven afhankelijk van zijn. Het budget voor internationale handel en ontwikkelingssamenwerking levert een belangrijke bijdrage aan het in stand houden van deze ketens en het toekomstige incasseringsvermogen van de wereldwijde economie.
FHI onderschrijft de oproep en de analyse van de verenigingen. Meer weten? Lees hier het gehele persbericht.