Poeder Flow Analyzer PTG-S5 van Pharmatest

Poeder Flow Analyzer PTG-S5 van Pharmatest Door: Prolyse B.V.

De PTG-S5 geautomatiseerde poeder flow analyzer wordt gebruikt om het stroomgedrag van korrels en poeders te meten in overeenstemming met de EP <2.9.36>, EP <2.9.16>, USP <1174> Farmacopee en ISO 4324-normen.

Dit instrument bepaalt de poederstroomtijd, de poederkegelhoek van de verzamelde cone, het gewicht, de dichtheid en het volume van de poederkegel. Bovendien wordt het EP “vloeibaarheid”-resultaat berekend door de stroomtijd

van 100 g monster door een gespecificeerde schenktuit te meten.

De PTG-S5 bepaalt de volgende parameters:

* Poederstroomtijd van een vooraf gedefinieerde massa
 * Volume poederkegel
 * Poederkegeldichtheid:
 * Kegelhoek (rusthoek volgens EP <2.9.36>, USP <1174>)
 * "flowability" van 100 g product (volgens EP/DAB <2.9.16>, USP <1174>)
 * Hoeveelheid monster (mg in een vooraf ingestelde tijd)
 * Stroomschema van monster (mg/tijd)

Validatie documenten worden altijd gratis meegeleverd bij PharmaTest apparatuur!.