Pre-compliant versus compliant meetontvangers in de praktijk

Pre-compliant versus compliant meetontvangers in de praktijk Door: FHI federatie van technologiebranches

Elektrische/elektronische componenten en apparaten wekken elektromagnetische velden op. Deze stoorsignalen kunnen mogelijk interfereren met componenten of circuits binnen een apparaat wat er voor kan zorgen dat een apparaat niet of minder goed werkt. Om dit te voorkomen zijn er EMC richtlijnen opgesteld waarin staat dat alle elektrische apparaten moeten voldoen aan bepaalde emissie- en immuniteitslimieten. Deze limieten moeten er voor zorgen dat een apparaat altijd correct werkt binnen een omgeving met andere elektrische apparaten of EMI (Electromagnetic Interference) -bronnen. EMC compliance testen worden gedaan om te kijken of een apparaat aan deze richtlijnen voldoet en de compliance testen bestaan uit twee delen: emissie- en immuniteitstesten.

Joost van Heijenoort van AR Benelux gaat in zijn presentatie in op de vraagstelling: hoe verhouden een variatie aan meetontvangers, van een spectrum analyzer tot een full compliant meetontvanger, zich in de praktijk met het meten van gepulseerde signalen?

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden de prestaties en bruikbaarheid tussen pre- en full compliant ontvangers vergeleken en toegelicht. Onder welke omstandigheden kun je prima volstaan met een pre-compliance spectrum analyzer en wanneer heb je echt een compliance meetontvanger nodig.

Op het demoplein van het EMC-ESD event laat AR Benelux aan de hand van o.a. een CISPR puls-generator de verschillen tussen diverse ontvangers zien. Dus neem na het bijwonen van de presentatie zeker de tijd om de ontvangers ‘Live’ aan het werk te zien!

Wilt u deze lezing bijwonen? Registreer u kosteloos voor een bezoek aan het EMC-ESD event 2021.