De Nederlandse EMC-ESD Vereniging is een vereniging van ongeveer 150 professionals op het gebied van EMC en/of ESD. De vereniging kent een breed scala aan leden die gemeenschappelijk hebben dat zij zich binnen hun bedrijf, instelling of organisatie op professionele wijze met het vakgebied bezighouden. Dat kan zijn als expert, of intermediair van informatie, dan wel als leverancier of gebruiker van informatie, diensten of producten en materialen.

De experts verrichten onderzoek, ontwikkelen, adviseren en doceren, maar meestal houden zij zich bezig met een combinatie van deze activiteiten. Deze groep van leden, die binnen de vereniging worden aangeduid als de ‘vakbroeders’, vormt de harde kern van het kennisnetwerk dat door de vereniging wordt gevormd. Het is ook deze groep die aan de wieg van de vereniging heeft gestaan (aanvankelijk nog als twee aparte verenigingen voor EMC en ESD, later gefuseerd tot EMC-ESD).

In de loop der jaren is de vereniging uitgebreid met andere categorieën leden, zoals de leveranciers van materialen, test- en meetmiddelen, de intermediairs, d.w.z. de personen die bemiddelen, op welke wijze dan ook, in de kennis binnen de vereniging en ‘last but not least’ de gebruikers, d.w.z. al die personen die zich primair bij de vereniging hebben aangesloten om kennis te verwerven op vakgebied.

Doelstelling

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van kennis op het gebied van EMC en ESD en de uitwisseling van (technische) informatie onder de leden. De vereniging denkt deze doelen te bereiken door het organiseren van bijeenkomsten, events en activiteiten voor en met de leden. Daarnaast heeft de vereniging werk- en taakgroepen die zich met uiteenlopende thema’s van EMC en/of ESD bezighouden. Door het toenemend aantal leden met uiteenlopende achtergronden en activiteiten op het gebied van EMC en ESD is de netwerkfunctie van de vereniging belangrijk.

De belangrijkste functie van de vereniging is het in stand houden en verder uitbouwen van dit kennisnetwerk.

Doelgroep

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging is een vereniging van personen met een, al dan niet professionele, belangstelling voor Elektro-magnetische Compatibiliteit (EMC) en/of statische elektriciteit (ESD). De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van kennis op het gebied van EMC en ESD.

De Nederlandse EMC-ESD Vereniging is een vereniging voor:

  • Adviesbureaus
  • Educatieve instellingen
  • Meet- en testhuizen
  • Leveranciers van apparaten en machines
  • Fabrikanten van machines en elektrische apparaten
  • Installateurs voor elektrische en mechanische installaties
  • Studenten
  • Medici

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Arthurs Hartsuiker Voorzitter C.N Rood, Zoetermeer a.hartsuiker@cnrood.com / +31 (0) 79 360 0018
Martin Romeijn Vice-voorzitter j.romeyn.nl
Danny Langbroek Penningmeester Elincom Electronics B.V, Capelle a/d IJssel d.langbroek@elincom.nl / +31 (0) 10 264 02 70
Bas Grootemaat Bestuurslid Kingsize Consultancy, Oostrum bas.grootemaat@planet.nl / +31(0) 47 855 09 88
Anna Roc’h Bestuurslid Technische Universiteit Eindhoven a.roch@tue.nl / +31 (0) 40 247 88 23
Jan-Kees van der Ven Bestuurslid RH Marie, Schiedam Jan-Kees.vanderven@rhmarine.nl / +31 (0) 10 487 14 24
Niek Moonen Bestuurslid Universiteit Twente niek.moonen@utwente.nl / +31 (0) 53 489 9111
Dongsheng Zhao Bestuurslid Rhea Systems dongsheng.zhao@gmail.com
Miranda van Wijk Secretaris FHI, Federatie van technologiebranches miranda.van.wijk@fhi.nl / +31 (0)33 465 7507
en_GBEnglish (UK)