Presentaties Minisymposium ZZS beschikbaar

Presentaties Minisymposium ZZS beschikbaar Door: FHI

Tijdens een drukbezocht minisymposium bij VNO-NCW op 10 april jl. is de regelgeving omtrent zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) en potentieel omtrent zeer zorgwekkende stoffen (pZZS) belicht. Er waren presentaties vanuit beleid, wetenschap en industrie die met de regelgeving te maken heeft.

Bij de paneldiscussie na de pauze waren er ook veel vragen vanuit de zaal over hoe er vanuit de ZZS-regelgeving omgegaan kan worden met specifieke problemen en hoe de regelgeving bijdraagt aan een veiligere en schonere werk- en leefomgeving.

De presentaties die gegeven zijn tijdens het minisymposium zijn hier terug te lezen.