Rubriek ESD normen #8: ESD “Process assessment PWI 101-3”

Rubriek ESD normen #8: ESD “Process assessment PWI 101-3” Door: FHI federatie van technologiebranches

In dit nieuw te schrijven document zullen, zoals eerder aangegeven, methoden besproken worden waarmee bepaalt kan worden welk ESD risico een proces nog kan opleveren ondanks alle ESD beschermende maatregelen en materialen die zijn toegepast.

Bij het beoordelen van een proces met ESDS (ESD gevoelige componenten) spelen een aantal factoren een rol. (Want ook hier geldt de ketting is zo sterk als de zwakste schakel).

Er zal nagegaan moeten worden of er mogelijk schadelijke elektrostatische gebeurtenissen zijn en of er belangrijke elektrostatische opladingen kunnen optreden bij zowel personen, systemen, materialen, componenten als volledig geassembleerde onderdelen.

Om ESD risico’s die componenten en producten lopen te kunnen inschatten tijdens het hele te analyseren proces is een eerste vereiste dat er gegevens van de te processen componenten bekend zijn. Zoals de elektrostatische ontlaad stromen waartegen een enkel component of samenstel bestand is.

Uit specificaties van een design afdeling en/of leverancier worden de HBM (Human body model) en CDM (Charge device model) waarden bekend waartegen een component bestand is. Vaak uitgedrukt in resp. VHBM en VCDM . Het doel van proces assessment is om na te gaan of in het gehele proces geen ESD gebeurtenissen optreden die de hier gestelde waarden overschrijden.

De metingen die hiervoor nodig zijn kunnen zowel directe als indirecte metingen zijn.

Zo zal het “direct” meten van ontlaadstromen in grote systemen maar moeilijk te doen zijn terwijl het nagaan of geleidende onderdelen in het proces goed geaard zijn dikwijls niet veel problemen oplevert.  Zie voor vereenvoudigde weergave fig.1

Een productie proces bestaat doorgaans zowel uit automatische als handmatige stappen.

In het hele assessment proces zullen dan ook de volgende zaken meegenomen worden:
-Handmatige stappen
-Geleiders in het proces
-Geladen ESDS items
-Risico’s van noodzakelijke isolerende materialen
-Process assessment door ESDS event detectors

In de volgende rubriek volgt hierover meer.

Heeft u inbreng of wilt u meewerken aan het tot stand komen van dit nieuwe proces assessment document dan horen wij dat graag van u!

Bas Grootemaat

Kingsize Consultancy