Rubriek normen #3

Rubriek normen #3 Door: FHI federatie van technologiebranches

In de vorige nieuwsbrief zijn de verschillende stappen die een te ontwikkelen norm doorloopt besproken en werd er geëindigd met het tot stand komen van een CD.

Dit is het eerste uitgewerkte resultaat van de werkgroep die als taak had een nieuwe norm op te stellen en wordt dan ook Committee Draft genoemd. Dit “draft” (klad)document gaat naar het secretariaat van de betreffende Technische Commissie. Dit is TC101 voor “Electrostatics”. Hier wordt bekeken of aan de IEC voorwaarden wordt voldaan en wordt doorgestuurd naar IEC central office. Hier wordt het draft document in de IEC systemen verwerkt en zichtbaar voor commentaar en aanvullingen. Dit is het moment waarop  de wereldwijd aangesloten National Committees (NC’s) hun inbrengen hebben op een nieuwe norm in ontwikkeling. Deze inbreng geschiedt op een gestandaardiseerde manier zie figuur 1 als voorbeeld.

Het secretariaat verzameld deze input binnen een van te voren afgesproken tijd en stuurt deze door naar de verantwoordelijke werkgroep. De werkgroep beoordeelt de commentaren en vult de laatste kolom “observations secretariat” in. Na circulatie van de observations volgt de verwerking in het oorspronkelijke document(CD). Zijn er veel wijzigingen dan wordt het document met geïmplementeerde wijzigingen opnieuw rondgestuurd en de hele cyclus herhaalt zich en verschijnt er een CD2, CD3…

Uiteindelijk ontstaat een document waar wereldwijd consensus over bereikt is de z.g. Final Draft International Standard. Waarna publicatie volgt.

Het hele proces van niets tot een wereldwijd geaccepteerde norm kan enkele jaren in beslag nemen afhankelijk van het aantal ingezonden commentaren en complexiteit van het onderwerp.

In de volgend rubriek wordt ingegaan hoe met deze documenten/normen om te gaan.

(Door Bas Grootemaat Kingsize Consultancy)