Terugblik digitale Algemene Ledenvergadering

Terugblik digitale Algemene Ledenvergadering Door: FHI federatie van technologiebranches

Op 28 oktober jl. heeft de Algemene ledenvergadering van de vereniging plaatsgevonden. Normaliter georganiseerd op een interessante (leden)locatie, maar dit keer in de vorm van een interactieve Microsoft Teams vergadering met 20 aanwezige leden. Naast de opening van de voorzitter Jan-Kees van der Ven over o.a. de effecten van Covid-19 op de geplande activiteiten dit jaar, de samenstelling van bestuur, de terugblik op de activiteiten in 2019 en de financiën werd er ditmaal ook uitgebreid gesproken over de opzet van de komende activiteiten in een brainstormsessie en over de digitale mogelijkheden van de website voor de leden.

Het bestuur gaat de input uit de brainstormsessie gebruiken voor het opzetten van digitale bijeenkomsten in 2021. De voorkeur werd uitgesproken voor korte digitale sessies gekoppeld aan een actueel thema. Samen met de sessies die de vereniging reeds dit jaar gepland had staan en welke zijn doorgeschoven naar 2021 plus de nieuwe ideeën vanuit de brainstormsessie zal er zeker een interessant activiteiten programma ontstaan. Meer informatie hierover volgt!

Tevens zijn wij verheugd om te melden dat de ALV unaniem twee nieuwe bestuursleden heeft verwelkomt; Niek Moonen van Universiteit Twente en Marc Berkouwer van FHI. Marc Berkouwer neemt de rol van secretaris over van Paul Petersen (eveneens van FHI). Ook willen we graag Frank de Pon bedanken voor het tijdelijk invullen van zijn bestuursfunctie!