Terugblik LabSafety 2022 event in hotel Van der Valk in Vianen.

Terugblik LabSafety 2022 event in hotel Van der Valk in Vianen. Door: FHI federatie van technologiebranches

Veilig werken in het lab blijft een belangrijk thema. Het LabSafety event was daarom opnieuw een goed bezochte bijeenkomst van de branche Laboratorium Technologie met circa tweehonderd bezoekers. Het gevarieerde programma en de exposanten konden zo de bezoeker optimaal informeren in het Van der Valk Hotel in Vianen.

Rik Bleijs van het RIVM Bureau Biosecurity deed de aftrap. Hij besprak de gevaren rondom hoog-risico pathogenen, toxines en technologieën als deze in verkeerde handen vallen. Wij spraken Bleijs al eens eerder, maar zijn betoog zorgden direct voor awareness bij de bezoekers.

Na een aantal bedrijfspitches en een verdiende pauze gaf Iris van ’t Leven een lezing over het voorkomen van blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene en andere zeer zorgwekkende stoffen. Van ’t Leven is al 35 jaar bezig met veiligheid in het lab en tijdens deze presentatie werden ook de risico’s voor het milieu aangestipt, net als het vervangen van chemicaliën voor minder gevaarlijke varianten.

Ook de lezingen van Jos Euser (Inspectie Leefomgeving en Transport) en Marieke Klaver (TNO) trokken veel bezoekers. Klaver ging in op hoe een goede cyber weerbaarheid nodig is om ook digitaal veilig in een lab te kunnen werken, zoals zij eerder aan FHI aangaf. Want ransomware kan ook het werk in een laboratorium ernstig ontregelen.

Paulien de Bruine-Mulder van Het Waterlaboratorium hamerde op het belang van veiligheidsbewustzijn bij medewerkers, terwijl de lezing van Paul van Dam (Kuijpers) het belang van een goede ventilatie benadrukte. Het programma werd veilig en wel afgesloten met de lezing van Corné Bulkmans (Muopo) over welke rol menselijk gedrag speelt bij veiligheidsaspecten. Daarna gingen veel exposanten en bezoekers van LabSafety met elkaar in gesprek tijdens de borrel.