Op donderdagmiddag 30 juni stond de ledennetwerkbijeenkomst gepland met als gast Harmen Zijp. Hij is als kunstenaar verbonden aan broedplaats De WAR. Tevens werd officieel afscheid genomen van een aantal bestuursleden met een woordje van FHI-voorzitter Willem van Raalte.

Door: Dimitri Reijerman

Zijp stond samen met Diana Wildschut aan de wieg van het in Amersfoort gevestigde De WAR. Deze ongesubsidieerd culturele broedplaats poogt een breed publiek inzicht te geven in de nieuwste wetenschappelijke doorbraken.

De kunstenaar opende zijn betoog met wat het verschil is tussen een appeltaart en een blikje Coca Cola Zero. De aanwezigen hadden daar niet direct een goede uitleg over, dus begon Zijp zijn betoog. Hij legde uit dat bij De WAR onder andere is gepoogd om een lamp te ontwikkelen die aan- en uitgezet kan worden door er slechts over na te denken. Er volgde research naar het meten van hersengolven met EEG en data-analyse. Zijp stelde dat er met dergelijke brede projecten je netwerken opbouwt waar altijd  iemand in zit die meer weet dan jezelf.

De WAR organiseert onder andere workshops kwamen veel mensen op af komen en een hoge mate van kennisoverdracht hebben. Ook is er een fablab, een voedselcollectief waarbij lokaal voedsel wordt geproducerd en er is een repair café. Verder organiseert de broedplaats een eigen festival, heeft het een betonprinter ontwikkeld, vergadert er een burgerraad en is de Coöperatieve Universiteit Amersfoort opgericht.

Top down versus bottom up

Volgens Zijp zijn we in het Westen gewend geraakt aan een top down-maatschappij, maar met de huidige klimaatproblemen, geopolitieke onbalans, grondstoftekorten en andere wereldproblemen kan er zijn inziens beter ingestoken worden op een bottem up-model. Als geslaagd voorbeeld noemt hij het princinpe van Creative Commons ten opzichte van intellectueel eigendom.

Een praktijkvoorbeeld waarbij De WAR zelf betrokken was, was de ontwikkeling van het project Meet je Stad. Met behulp van eenvoudige en goedkope hardware, waaronder Arduino, werd een meetapparaat ontwikkeld om metingen in de eigen leefomgeving te doen en te onderzoeken wat de gevolgen zijn van klimaatverandering in de stad Amersfoort.

De kern van het betoog van Zijp was dat het democratiseren van kennis veel voordelen oplevert. Het is wel een kwestie van de lange adem, want met name het verbinding maken met overheidsinstellingen kost volgens de kunstenaar veel tijd.

Cola en appeltaart

Uiteindelijk eindige Zijp zijn betoog met de uitleg wat nu precies het verschil is tussen een appeltaart en het blikje cola. Terwijl het recept van Coca Cola een goed bewaard geheim is, is het recept van appeltaart compleet opensource. Hierdoor kan iedereen zijn eigen versie van een appeltaart maken met daardoor veel geslaagde en minder geslaagde eindresultaten. Wel moedigt het innovatie aan.

In de afsluitende discussie kwam er vanuit de toeschouwers wel enige weerstand tegen de ideeën van De WAR, maar er klonk ook bijval. Immers zijn veel geslaagde projecten, bijvoorbeeld internet, begonnen als een samenwerkingsverband van wetenschappers met open standaarden.

Aan het einde van de inspirerende middag nam FHI-voorzitter Willem van Raalte met een bloemetje en mooie woorden afscheid van Gejan Starink (Financiële Commissie-penningmeester IA), Marco Verhofstadt (Financiële Commissie-penningmeester MT), Will de Groot (Federatiepenningmeester/voorzitter IA), Piet van Veelen (Federatiebestuurslid – voorzitter GA) en Jan de Vries (Federatiepenningmeester/voorzitter IA/adviseur). Tijdens het eten werd de discussie verder gevoerd.

en_GBEnglish (UK)