Verlenging huidige steun- en herstelpakket voor bedrijven

Verlenging huidige steun- en herstelpakket voor bedrijven Door: FHI

Het kabinet heeft besloten tot het verlengen van de bestaande NOW, TVL en Tozo regelingen met negen maanden. Deze maatregelen worden in aangepaste vorm verlengd tot eind juni 2021. Wel worden deze de komende maanden versoberd en langzaam afgebouwd. Dit nieuwe pakket gaat in per 1 oktober.

De aangekondigde maatregelen bedragen ongeveer 11 miljard euro. Hier zit ook een miljard aan vervroegde investeringen bij. Met dit pakket hoopt het kabinet investeringen te stimuleren en uiteindelijk opnieuw economische groei te realiseren.  

Naast de regelingen (die hieronder stapsgewijs worden toegelicht) gaat het kabinet ook investeringsplannen naar voren halen. Zo wordt er 150 miljoen gegeven aan de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en 250 miljoen euro aan cofinanciering van Europese programma’s.

Wat betekent dit voor de NOW-regeling?

De NOW looncompensatieregeling wordt tot 1 juli 2021 verlengd. Dit gebeurd in drie gedeeltes van drie maanden waarbij de regeling langzaam wordt afgebouwd. Deze regeling wordt ook op meerdere punten op lange termijn aangepast. Zo werd in de vorige NOW-regeling nog tot negentig procent van de loonsom vergoed. Vanaf oktober zal dit in termijnen van drie maanden met tien procent omlaag gaan.

Daarnaast wordt ook de subsidiekorting geschrapt en zal de maximale vergoeding in het derde tijdvak worden verlaagd. De UWV blijft de regeling uitvoeren. Meer informatie daarvoor is op de website te vinden.

Wat betekent dit voor de Tozo-regeling?

De huidige Tozo-regeling krijgt een vervolg, maar wel met aangepaste voorwaarden. In dit derde steunpakket loopt de Tozo door tot eind juni 2021. De aanvraagperiode loopt tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. Net als bij de eerdere versies verloopt de aanvraag via de gemeente. Hierbij is het van belang dat aanvraagmogelijkheid en procedure per gemeente kan verschillen. De Tozo bestaat wederom uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en een mogelijkheid voor het aanvragen van bedrijfskrediet.

Aan de nieuwe verlenging wordt een vermogenstoets toegevoegd. Om aanspraak te maken op de derde tranche is het niet toegestaan om meer dan 46.520 euro aan beschikbare geldmiddelen te hebben. Vanaf 1 januari kunnen ontvangers ook aanspraak maken op coaching en advies voor bij- en omscholing. Eind juni 2021 eindigt de regeling definitief.

Meer weten? Zie dan vooral de website van de Rijksoverheid. Aanvragen kan via de woongemeente.

Wat betekent dit voor de TVL-regeling?

De TVL is een tegemoetkoming voor vaste lasten en deze zal ook met aangepaste voorwaarden worden verlengd tot eind juni 2021. De verlenging gaat in per 1 oktober en de TVL kan per drie maanden worden aangevraagd. De regeling zal vanaf 1 januari stapsgewijs worden afgebouwd. De TVL-regeling verloopt net als de NOW-regeling in drie tijdvakken van drie maanden.

Om aanspraak te maken op de regeling moet er sprake zijn van minimaal 4.000 euro aan vaste lasten in drie maanden. In het vorige steunpakket was dat nog vier maanden. Ook is het maximale subsidie bedrag verhoogd van 50.000 naar 90.000 euro.

Meer informatie over de TVL-regeling? Zie daarvoor de website van de RVO.