Viscositeitsanalyse voor optimale productkwaliteit raffinaderijen en petrochemische processen

Viscositeitsanalyse voor optimale productkwaliteit raffinaderijen en petrochemische processen Door: Inventech Benelux BV

Viscositeit verwijst naar de mate van weerstand die een vloeistof biedt tegen stroming. In de context van olie en gas heeft viscositeit verschillende belangrijke implicaties:

 1. Transport van vloeistoffen: Olie en gas moeten vaak over grote afstanden worden getransporteerd via pijpleidingen. De viscositeit van olie beïnvloedt de stromingseigenschappen en daarmee de efficiëntie van het transport. Hogere viscositeit kan leiden tot meer weerstand en energieverlies tijdens het transport.
 2. Boorvloeistoffen: Bij het boren van olie- en gasputten worden boorvloeistoffen gebruikt om de boorkop te koelen en boorsnijders te transporteren. De viscositeit van deze boorvloeistoffen is van belang voor een effectieve werking van het boorproces.
 3. Raffinaderijprocessen: In raffinaderijen worden ruwe oliën verwerkt tot verschillende eindproducten. De viscositeit van de ruwe olie beïnvloedt de benodigde raffinageprocessen en de productie van specifieke eindproducten, zoals brandstoffen en smeermiddelen.
 4. Smering: In de productie en het gebruik van machines in de olie- en gasindustrie is smering van essentieel belang. De viscositeit van smeermiddelen bepaalt hun vermogen om goed te functioneren en slijtage te verminderen.
 5. Stroming in reservoirs: In ondergrondse reservoirs waar olie en gas zich bevinden, beïnvloedt de viscositeit de stromingseigenschappen van de vloeistoffen. Het begrijpen van de viscositeit van de olie is cruciaal voor het voorspellen van de productiecapaciteit van een reservoir.

Het meten en beheren van viscositeit is daarom van groot belang in de olie- en gasindustrie om een efficiënte en veilige werking van de processen te waarborgen. Verschillende meetmethoden, zoals viscositeitsmeters, worden gebruikt om de viscositeit van oliën en andere vloeistoffen te bepalen.

Het belang van een viscositeitsmeting bij referentietemperatuur in de olie en gasindustrie.

Viscositeitsmetingen bij referentietemperatuur zijn belangrijk omdat viscositeit sterk afhankelijk is van de temperatuur. De viscositeit van een vloeistof neemt over het algemeen af bij toenemende temperaturen. Het meten van viscositeit bij een vastgestelde referentietemperatuur biedt een gestandaardiseerde basis voor vergelijkingen tussen verschillende vloeistoffen.

Hier zijn een paar redenen waarom viscositeitsmetingen bij referentietemperatuur essentieel zijn in de olie- en gasindustrie:

 1. Vergelijkbaarheid: Door viscositeit bij een vaste temperatuur te meten, kunnen verschillende vloeistoffen op een consistente manier worden vergeleken. Dit is cruciaal in de olie- en gasindustrie, waar verschillende oliën en smeermiddelen met uiteenlopende toepassingen worden gebruikt.
 2. Normen en specificaties: Industriële normen en specificaties voor oliën en smeermiddelen zijn vaak gebaseerd op viscositeit bij een bepaalde temperatuur, zoals 40°C of 100°C. Het handhaven van metingen bij referentietemperaturen zorgt ervoor dat de producten aan deze specificaties voldoen.
 3. Procesoptimalisatie: In veel industriële processen is het van vitaal belang dat vloeistoffen binnen een specifiek temperatuurbereik werken. Metingen bij referentietemperatuur helpen bij het begrijpen van het gedrag van vloeistoffen in een gecontroleerde omgeving en dragen bij aan procesoptimalisatie.
 4. Betrouwbaarheid van metingen: Het is praktisch moeilijk om viscositeit bij alle mogelijke temperaturen te meten. Door te meten bij een referentietemperatuur wordt het proces vereenvoudigd, gestandaardiseerd en worden meetfouten verminderd.
 5. Ontwerp van apparatuur: Het ontwerp van apparatuur, zoals pompen en kleppen, is vaak gebaseerd op de viscositeit van de vloeistof bij een bepaalde temperatuur. Metingen bij referentietemperatuur bieden de informatie die nodig is voor het juiste ontwerp van deze apparatuur.

Over het algemeen helpt het meten van viscositeit bij referentietemperatuur bij het waarborgen van consistentie, betrouwbaarheid en prestaties van vloeistoffen in diverse industriële toepassingen.

Viscositeitsbewaking cruciaal in raffinaderijen vanwege diverse uitdagingen/beperkingen

Viscositeitsbewaking is een cruciaal aspect geworden in raffinaderijen vanwege verschillende uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Enkele van de belangrijkste beperkingen en redenen waarom viscositeitsbewaking noodzakelijk is, zijn onder andere:

 1. Productkwaliteit en specificaties: Raffinaderijen produceren een breed scala aan producten, waaronder brandstoffen, smeermiddelen en chemische producten. De viscositeit van deze producten moet voldoen aan specifieke industriële normen en specificaties. Viscositeitsbewaking zorgt ervoor dat de producten consistent binnen deze specificaties vallen.
 2. Procesefficiëntie: De efficiëntie van raffinaderijprocessen kan worden beïnvloed door variaties in viscositeit. Het bewaken van de viscositeit helpt bij het optimaliseren van de werking van verschillende eenheden, zoals destillatiekolommen en hydrotreaters, wat resulteert in een efficiënter productieproces.
 3. Verwerking van ruwe olie: Ruwe oliën met verschillende viscositeitsniveaus moeten mogelijk worden gemengd of behandeld om de gewenste eigenschappen te verkrijgen. Viscositeitsbewaking is essentieel om ervoor te zorgen dat het eindproduct de gewenste viscositeit heeft.
 4. Transport en opslag: Viscositeit heeft invloed op het transport en de opslag van vloeistoffen. Raffinaderijen moeten ervoor zorgen dat de producten geschikt zijn voor transport via pijpleidingen en dat ze adequaat kunnen worden opgeslagen. Te hoge viscositeit kan leiden tot operationele uitdagingen.
 5. Smering van apparatuur: In de raffinaderijindustrie worden verschillende machines en apparatuur gebruikt die afhankelijk zijn van smering. Viscositeitsbewaking van smeermiddelen is essentieel om ervoor te zorgen dat machines soepel blijven werken en slijtage wordt geminimaliseerd.
 6. Energie-efficiëntie: Het energieverbruik in raffinaderijen is aanzienlijk. Het monitoren en aanpassen van viscositeit kan bijdragen aan energiebesparing, met name in processen zoals het verpompen van vloeistoffen.

Het implementeren van viscositeitsbewakingssystemen stelt raffinaderijen in staat om real-time informatie te verkrijgen over de viscositeit van verschillende producten en processen. Hierdoor kunnen ze snel reageren op eventuele variaties en de algehele efficiëntie en betrouwbaarheid van hun operaties verbeteren.

Bestselleroplossing viscositeit voor olie en gas - in gevaarlijke omgevingen

Kenmerken van de bestselleroplossing van de viscositeitsmeting bij referentietemperatuur zijn als volgt:

 • De optimale oplossing voor viscositeitsbewaking die vereist is voor uw toepassing: één controlepunt op één referentietemperatuur
   
 • Garandeert de productkwaliteit dankzij betrouwbare en herhaalbare metingen
   
 • Compenseert het effect van variabele procestemperatuur en productgedrag
   
 • Biedt continue analyse in overeenstemming met de ASTM D445-norm
   
 • Is eenvoudig te installeren op de hoofdprocesstroom (secundaire bemonstering lus of zelfs op een snelle lus)
   
 • Kan de viscositeitsindex meten volgens de ASTM 2270-04

Meer informatie over deze optimale viscositeitsmeting voor de olie- en gasindustrie?

Neem contact op met de specialisten van Inventech.