Volop interactie tussen IE en GA tijdens netwerkbijeenkomst

Volop interactie tussen IE en GA tijdens netwerkbijeenkomst Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

De eerste netwerkbijeenkomst Interactie tussen Branches, gehouden op 12 juni bij FHI in Leusden, dook in het thema Internet of Things (IoT). Daarbij waren FHI-leden van de branches Gebouw Automatisering en Industriële Elektronica betrokken.

Het initiatief voor een kruisbestuiving tussen de twee branches was ontstaan vanuit het bestuur. Door kennis tussen GA- en IE -leden te delen, kunnen bedrijven hun positie in een roerige technologische wereld versterken. En door een vorm te kiezen waarbij in plaats van lezingen voor gesprekken is gekozen, ontstond een dynamische middag.

Door bij de netwerkbijeenkomst kleine groepen te maken, kreeg iedere deelnemer de ruimte zijn input te geven. De levendige discussies zorgden voor nieuwe inzichten in opkomende technologie zoals IoT. Maar ook de onderwerpen data, cyber security, connectiviteit en conceptueel meedenken bij de ontwikkeling van een nieuw pand kwamen aan bod.

Aansluiting vinden

Bij het inleidende gesprek kwam al de kwestie over het aansluiting vinden tussen de wensen van de klant en de wensen van de eindgebruiker aan de orde. Daarnaast kwam een beeld van een door software gedomineerde markt naar boven, waarbij hardware een ondergeschikte rol zal gaan spelen.

Doordat er steeds meer bibliotheken en publieke kennis beschikbaar komt, wordt het eenvoudiger om zelf aan de slag te gaan met software voor IoT-vraagstukken. Daarnaast signaleerden de aanwezigen de trend dat softwarediensten steeds vaker als een service beschikbaar zijn, in plaats van losse pakketten die eenmaal worden aangekocht.

Er is wel een probleem met propriëtaire software. Deze gesloten oplossingen kunnen een rem zijn op het snel ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Een ander probleem is vendor lock-in: data is niet vrij beschikbaar waardoor een partij vastzit aan een bepaalde afnemer. Ook legacy-producten hebben een verstorend effect. Gestandaardiseerde software en gateways kunnen dat probleem oplossen, zo was te horen.

Eigenaar van data

Bij de opkomst van IoT-technologie speelt de vraag wie de eigenaar is van bepaalde soorten data. Met name privacykwesties en de AVG-wetgeving maken de zaak complex. De Facebook-rel diende daarbij als haast vanzelfsprekend actueel voorbeeld.

In een aantal parallele sessies werden deelthema’s besproken. Zo kwam in de sessie ‘data’ naar voren dat IoT door de leden als een disruptor wordt gezien, met name voor bedrijven actief in het MKB. Amazon, met een succesvol cloudplatform, diende als voorbeeld.

Een andere vraag die speelt is of een aanbieder data lokaal opslaat op een eigen server of bij een clouddienst. Tevens werd het voorstel gedaan om binnen de branches richtlijnen op te gaan stellen voor het vergaren en opslaan van data.

Multidisciplinaire teams

De sessie conceptueel meedenken gaf aanvullende en interessante inzichten. De markt is nog altijd leidend bij het ontwikkelen van nieuwe concepten op basis van IoT-technologie. Om de ontwikkeling van slimme gebouwen te versnellen, pleiten de leden voor het vaker optuigen van multidisciplinaire teams met in ieder geval een ervaren IT’er aan boord.

De leden spraken verder over het grote belang van cybersecurity. Daarbij werd benadrukt dat leden niet alleen op de prijs moeten letten en bovendien zichzelf de vraag moeten stellen of start-ups op de langere termijn wel betrouwbare diensten kunnen leveren. Ook zou beveiliging een onderdeel moeten vormen van Breaam-certificering.

Veel conclusies

Concluderend stelden de bezoekers dat de netwerkbijeenkomst een nuttige manier was om kennis en inzichten over complexe en brancheoverstijgende onderwerpen als IoT te delen.

Algemeen werd de mening gedeeld dat de leden dichter op de eindklant willen zitten en dat verdere samenwerking binnen de keten een must is. Dat moet ook breder: er kan meer overleg plaatsvinden met branches in de ketenkolom, zoals installateurs en ingenieurs. Ook ontstond het idee om als branche een dag op het Provinciehuis te organiseren.

FHI zal de nabije toekomst meer netwerkbijeenkomsten organiseren om de interactie tussen de verschillende branches te vergroten. We houden u op de hoogte.