Whitepaper Energietransitie

Whitepaper Energietransitie Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

‘FHI, als federatie van technologiebranches, wenst voor de energietransitie een beeld van technici te verenigen. De kennis en de kwaliteiten van technische toeleveranciers kunnen door samenwerking tussen professionals ingezet worden, om maatschappelijke problemen op te lossen. FHI organiseert hiervoor bijeenkomsten, events en beurzen. De breedte van alle technologische bedrijfsketens in de Benelux worden in die activiteiten verbonden. Exposanten, sprekers en bezoekers missen de integrale aanpak en een lange termijn beleid, om zodoende consistent te handelen. Noem het een ‘Deltaplan’.

Dit whitepaper is een verzameling van uitingen uit de techniek, om integraal naar de energietransitie te kijken. Alle deskundigheid in één presentatie of één artikel verzamelen is onmogelijk, maar door delen van het geheel op een structurele wijze te bundelen, ontstaat een beeld van de technische uitdagingen in de energietransitie.’

 

Download whitepaper