Aginode Netherlands B.V.

Aginode is een wereldspeler in energietransitie. Ons doel: de toekomst elektrificeren. Aginode  speelt al meer dan een eeuw een cruciale rol in de elektrificatie van de planeet. De Groep neemt de leiding in de nieuwe wereld van elektrificatie: veiliger, duurzamer, hernieuwbaar, koolstofarm en voor iedereen toegankelijk. De Groep zoekt naar oplossingen en biedt diensten aan in drie belangrijke bedrijfsgebieden: Gebouw & Territories (inclusief nutsbedrijven en e-mobiliteit), Hoogspanning & Projecten (met betrekking tot offshore windparken, onderzeese verbindingen, hoogspanning op land) en Industrie & Solutions (inclusief hernieuwbare energiebronnen, transport, olie en gas, automatisering en andere).

Naw gegevens

Aginode Netherlands B.V.
Overschieseweg 317
3112NC Schiedam
NEDERLAND

Tel: 0102483470

De heer R. Fraiquin
rene.fraiquin@nexans.com
Naar website