Geïnspireerd worden door Maarten Steinbuch


De winnaar van de Simon Stevin Meester-prijs en de KIVI Academic Society Award geeft een exclusieve presentatie over Disrupties in Technologie en Maatschappij. Maarten Steinbuch inspireert op verschillende gebieden: robotica, mechatronica en mobiliteit. Daarnaast illustreert zijn actieve betrokkenheid bij het RoboCup team Tech United en diverse bedrijven hoe hij bruggen weet te slaan tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. Vele media waaronder de BBC geven aandacht aan zijn werk. U kunt zijn presentatie volgen op WoTS.

Steinbuch blogt hoe snel de technologische ontwikkelingen verlopen, waarbij hij een warm voorstander is van de verbeterende disrupties in de maatschappij. Technici in de wereld, in Europa en in de Benelux zijn zich nadrukkelijk bewust, dat die disrupties de afgelopen dertig tot veertig jaar concreet hebben plaatsgevonden en het lijkt erop dat ze extreem versnellen in het komende decennium.

Autonoom rijdende auto’s, een ministerie voor technologie en innovatie, opererende robots en een team van robots dat in 2050 de wereldkampioen voetbal verslaat. Het zijn toekomstvoorspellingen, die niet echt onmogelijk lijken. De snelle wijzigingen met internet, smartphones, tablets, elektrische auto’s en slimme meters zijn al lang geaccepteerde innovaties.

De maatschappelijke uitdaging is niet alleen hoe om te gaan met de acceptatie en de exploratie van de mogelijkheden, maar ook na te denken over de consequenties ervan. Wat kunnen de cross-overs opleveren en hoe versnellen we dat?

Voor vakmensen in de techniek is de presentatie van prof. dr. ir. Steinbuch op vrijdag 7 oktober 2016 tijdens de World of Technology & Science een geweldige gelegenheid om geïnspireerd te worden.

U kunt zich via www.wots.nl aanmelden voor een gratis bezoek aan de beurs en dit seminar.