Kwaliteit en controle: de kracht van continue procesanalyse


Voor alle toepassingsgebieden in de procesindustrie geldt, dat er een betere controle of beheersbaarheid gewenst is, om de effectiviteit en efficiency te verbeteren. Binnen specifieke markten, denk bijvoorbeeld aan de farmacie, is het van groot belang, dat aangetoond wordt dat voldaan wordt aan richtlijnen en normen. Aanvullend is de controle over het productieproces wenselijk, om aan de eigen kwaliteitseisen te voldoen. Voor zowel kwaliteit als controle biedt de continue procesanalyse voordelen, die zes sprekers in een seminar voor u aanhalen.

Bij het vaststellen van de kwaliteit van producten biedt in-line/on-line analyse apparatuur een real-time analyse met betrouwbare meetresultaten. Daarnaast worden de metingen gebruikt voor het voldoen aan eisen en wetgeving, zodat de productie conform de juiste regels wordt uitgevoerd. Betrouwbare meetresultaten en het bewaken van de kwaliteit van het product leveren een kortere time-to-market op voor de eindgebruiker.

Bij processen zoals de waterdistributie en bijbehorende waterzuivering is men gewend de kwaliteit en de conformiteit aan richtlijnen aan te tonen met testen uit laboratoria. Het geldt voor meer toepassingsgebieden dat de laboratoriumtesten doorslaggevend zijn voor de conformiteit aan de richtlijnen. Continue procesanalyse biedt voordelen in eenvoudige en complexe processen, als er snel gehandeld dient te worden.

De zes sprekers haken in op diverse industrieën, zoals de zuivel, chemie, food en agri. De diverse in-, on- en at-line analyses komen vooral aan de orde. Denk hierbij aan deskundigheid op het gebied van NIR (Near Infra Red), TDL (Tunable Diode Laser), dauwpunt, spiegeldauwpunt en relatieve vochtsensoren. De focus in de presentaties ligt op de techniek, waarbij de cases zullen illustreren hoe doelstellingen in efficiency, effectiviteit en optimalisatie bereikt worden.

Bij de bezoekersregistratie voor de World of Automation kunt u zich aanmelden voor dit seminar.