Uitbreiding van netwerkmomenten voor leden


De afgelopen vier jaar hebben leden in samenwerking met het FHI-bureau hard gewerkt aan de verbetering van de beursactiviteiten en de events in de branche. Dat heeft geleid tot betere programma’s, betere deelname en betere opkomst van bezoekers. Dat geldt voor de events Flowac, PPA, Industrial Ethernet, Machinebouw en Auto ID.

In de tussentijd zijn events als Automation in the Pharmaceutical Industry, Marine & Offshore Automation en Food Automation stop gezet. Daar ging de betrokkenheid van leden, exposanten en bezoekers juist achteruit, waardoor het draagvlak voor deze events is weggevallen. Al met al is het pakket aan events verbeterd.

Na deze verbeteringen komt de branche in een nieuwe fase.
Door het jaar heen (en soms om het jaar) worden leden in een cluster vier soorten netwerkmomenten aangeboden:

  1. Beurs – the World of Technology & Science
  2. Events
  3. ‘Ledenbijeenkomsten’
  4. Cluster bijeenkomsten

Dat is een uitbreiding van de netwerkmomenten, die reeds in het najaar van 2015 in gang is gezet, maar vanaf het najaar van 2016 en vooral in 2017 gestructureerd wordt. De beurs en de events zijn beter bekend, maar als leden hier meer over willen weten, kunt u bij Tim Middeldorp terecht met uw vragen.

Nu volgt vooral een toelichting van de leden- en clusterbijeenkomsten. Dat doen we aan de hand van de clusters sensoren, veldinstrumentatie, system integrators en DCS leveranciers. Daarna worden specifieke netwerkmomenten aangehaald.