Platform Energie- & Vloeistofmeting

De platforms energiemeting en vloeistofmeting zijn opgezet om de communicatie tussen de bedrijven, gebruikers en leveranciers van energiemeet- en vloeistofapparatuur, het NMi en de wetgever (ministerie van EZ) te bevorderen en te organiseren. De scope omvat alle aspecten van wet- en regelgeving alsmede de uitvoering daarvan op het gebied van energie- en vloeistofmetingen.

In de platformvergaderingen, die tweemaal per jaar gehouden worden, komen diverse onderwerpen aan de orde. Te denken valt dan aan de nationale en internationale regelgeving, OIML-richtlijnen en het beleid van het Nederlands Meetinstituut (NMi). Tevens kunnen er door de deelnemers onderwerpen aangebracht worden en wordt bij iedere vergadering een themapresentatie gehouden. Behalve de informatie-uitwisseling, kunnen de netwerkcontacten van belang zijn.

Contactpersoon: Susanne van Boxtel (s.van.boxtel@fhi.nl)