Communicatie naar relaties – kansen voor leden in 2022

Communicatie naar relaties – kansen voor leden in 2022 Door: FHI federatie van technologiebranches

In dit jaar worden om de zes of zeven weken nieuwsbrieven gestuurd naar de contacten uit de bezoekersdatabase. Dat is nieuw voor de branche. Deze PR activiteit geeft leden die deskundig en neutraal nieuws op de FHI site plaatsen, een goede kans om zich te profileren. Volgende week wordt de eerste nieuwsbrief verstuurd met focus op een artikel van Rensen op www.fhi.nl en de publicatie van het door de branche opgestelde document rond mogelijke Covid-maatregelen in de gebouwde omgeving.

Ten eerste moet het duidelijk zijn voor alle leden van de branche, dat wij bij de redactie van de nieuwsbrieven die we naar de relaties uit de bezoekersdatabase sturen, gebruik maken van de beste artikelen die de leden op de site plaatsen. U kunt deze artikelen plaatsen via uw online profiel op de FHI site. Als u uw leden-profiel op fhi.nl nog niet heeft geactiveerd, kunt u dat bij Vanessa Visscher in gang zetten.

Ten tweede zullen we de relaties ook informeren over de eindgebruikersbijeenkomsten en de conferentie. De focus in de nieuwsbrieven is gericht op concrete toegevoegde waarde voor professionals in de gebouwde omgeving vanuit de expertise van de branche.

Het document voor mogelijke maatregelen met betrekking tot de Covid-maatregelen is een perfect voorbeeld daarvan. Het document biedt gedetailleerde adviezen, die voornamelijk gericht zijn op de (technische) professionals die de (technische) faciliteiten inrichten, aanpassen of beheren.

Het artikel van Rensen gaat in op duurzame doelstellingen voor de Wageningen University & Research gebouwen. Er wordt een digital twin gemaakt van het gebouw Zodiac, om te simuleren welke verbeteringen aangebracht kunnen worden voor technisch onderhoud, installatie prestaties, comfort en energieverbruik.

Door het jaar heen willen we vanzelfsprekend ook andere thema’s aan de orde laten komen en dus zullen alle geplaatste artikelen gescreend worden, om tot een goede content voor de relaties van de branche te komen.