DBCA certificering & register

DBCA certificering & register Door: FHI

De DBCA werkt aan een register van gecertificeerde commissioning specialisten, het register geeft de markt de mogelijkheid om onafhankelijke commissioning specialisten in te zetten en is het resultaat van de samenwerking tussen de verschillende stakehoders van de DBCA. In samenwerking met Sertum heeft de Werkgroep Certificering  een persoonscertificering opgezet bestaande uit drie registratie mogelijkheden:

1. Cx Specialist
2. Cx Manager
3. Cx Autoriteit

De verschillende registraties vereisen verschillende competenties, in het algemeen is ten aanzien van het register beschreven:

"De professional die in het register is ingeschreven beschikt over de kennis om de juiste vorm van commissioning te selecteren ten behoeve van de betreffende technische installaties in de gebouwde omgeving en kan in een voorliggende situatie (bijv. nieuwbouw – bestaande bouw – BREEAM – LEED – etc.) de keuze beargumenteren en adviseren aan de opdrachtgever. De commissioning specialist is in staat om het commissioningplan op te stellen en de hiervoor benodigde commissioningactiviteiten te selecteren. Deze functionaris voert zelfstandig commissioning activiteiten uit en/of stuurt het commissioning team aan bij de uitvoering van de commissioning activiteiten. De commissioning specialist controleert en accordeert de rapportages en verslagen van uitgevoerde commissioning-activiteiten. De professional kan een commissioning rapportage op stellen."

Commissioning moet gezien worden als een voortschrijdend verificatieproces om de kwantiteit, kwaliteit, functionaliteit en prestaties van gebouwen en/of installaties te valideren.  Commissioning is een methode voor het borgen van kwaliteit om faalkosten te reduceren. DWA is als stakeholder van de DBCA zeer betrokken bij het tot stand komen van het register en de certificering van commissioningsspecialisten, de kennis en kunde van specialisten als Geert-Jan Hoogendoorn, Jaap Neeleman en Sannie Verweij geven richting aan de certificering.

Het register zal gefaseerd in werking treden, gestart wordt met het registreren van de Cx Specialisten. Het opleiden van de commissioning specialisten ligt in handen van TVVL.

De TVVL cursus Commissioning  wordt aangepast naar de inrichting van het register, geslaagden kunnen opgenomen worden in het register van de DBCA.

Op korte termijn volgt er meer informatie over het register, de certificering en de cursus Commissioning van TVVL.