Economische barometer: minder coronaperikelen in Q4 2021

Economische barometer: minder coronaperikelen in Q4 2021 Door: FHI federatie van technologiebranches

Binnen de meeste FHI-branches zijn er in het vierde kwartaal van 2021 minder problemen ontstaan als gevolg van de coronacrisis. Een haperende toelevering van producten en onderdelen blijft globaal gezien het grootste knelpunt, zo is uit de laatste economische barometer op te maken.

Ook ziekte onder personeel was in het laatste kwartaal van vorig jaar een probleempunt. Verder valt uit de data op dat er steeds minder steun is aangevraagd bij de overheid. Mogelijk ligt het dieptepunt van de coronacrisis inmiddels achter ons.

Binnen de branche Industriële Elektronica zijn de ondervraagde bedrijven iets minder optimistisch geworden over de coronaproblematiek: bijna 25 procent zegt in Q4 geen weliswaar geen problemen te ondervinden, maar verwacht dat dit nog wel zal komen. De voorgaande twee kwartalen lag dit cijfer nog rond de 10 procent. Ondernemers in de IE-branche zijn tevreden over hun omzet en orderportefeuille, maar hebben in toenemende mate last van een moeizame toelevering.

Bedrijven actief in de Industriële Automatisering laten een min of meer stabiel beeld zien als het gaat om corona en de invloed op de bedrijfsvoering. De orderportefeuilles zijn goed gevoeld en de omzet bij de meeste bedrijven is op orde, maar ook in deze branche is de toelevering stroperig en daarmee een flink probleem.

Bijna 50 procent van de ondervraagde ondernemingen in de branche Laboratorium Technologie zeggen in Q4 last te hebben gehad van de coronaproblematiek. Dat is een flinke toename ten opzichte van de voorgaande drie kwartalen. Bedrijven klagen over afnemende orderportefeuilles en een afname in de omzet. Ook binnen de LT-branche blijft toelevering een probleemkind. Verder denkt een groeiende groep (circa 65 procent) dat de behaalde omzet in Q1 2022 gelijk zal blijven ten opzichte van de eerdere twee kwartalen.

Precies de helft van de bedrijven die onder de branche Gebouw Automatisering vallen, had geen last van de coronacrisis in het vierde kwartaal; een kwart had dat wel. Alle ondervraagden gaven aan dat een gebrek aan toelevering een bottleneck vormde. Gemiddeld waren de bedrijven tevreden over de behaalde omzet en de vulling van de orderportefeuille.

Het beeld over het vierde kwartaal in de branche Medische Technologie kan als stabiel worden omschreven, al had een grotere groep (bijna 60 procent) geen last meer van de coronacrisis. Wederom gaven alle ondervraagden aan dat de toeleveringsketen verstoord is. Toch verbeterde de orderpositie en de omzet bij de meeste bedrijven.