Extra financieringsmogelijkheden voor innovatief mkb

Extra financieringsmogelijkheden voor innovatief mkb Door: FHI federatie van technologiebranches

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en Invest-NL hebben een overeenkomst getekend waarmee 66 miljoen euro vrijkomt aan extra kredieten voor het innovatieve mkb. Deze EIF-garantie wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld vanuit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

De Nederlandse financieringsinstelling Invest-NL biedt financieringsmogelijkheden voor innovatieve ondernemers met investeringen ter waarde van 5 miljoen euro tot 50 miljoen euro. Hierbij wordt specifiek gelet of projecten een focus hebben op klimaatneutraliteit en zich richten op een circulaire economie.

De kredietgaranties voor het mkb komen uit het Europese programma ‘Horizon 2020’, wat speciaal gericht is op onderzoek en innovatie. Met deze garantiefaciliteit kunnen innovatieve mkb-bedrijven beter en makkelijker toegang krijgen tot financiering. De voorwaarden zijn ook gunstiger. Zo is er onder andere een lagere rente.

De verwachting is dat Invest-NL op basis van deze plannen circa tien nieuwe kredietovereenkomsten kan afsluiten. Meer weten over de plannen? Bezoek de website van Invest-NL.