FHI Corona Enquête zomerupdate: meer bedrijven ondervinden problemen

FHI Corona Enquête zomerupdate: meer bedrijven ondervinden problemen Door: FHI

FHI heeft ook in juli weer een enquête uitgevoerd over de economische impact van de coronacrisis op alle bedrijven die bij ons zijn aangesloten. Hieruit blijkt dat op dit moment in toenemende mate bedrijven gebreken ondervinden in de toelevering van producten. Naast logistieke problemen hebben veel bedrijven te maken met een afname in omzet en orderportefeuille.

FHI stuurt deze enquête naar haar leden om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de coronacrisis. Deze vragen gingen over de verwachte problemen in het bedrijf en de betreffende sector. Ook meten we in welke mate er gebruik wordt gemaakt van de steunmaatregelen van de overheid.

In totaal kent FHI vijf branches. Net als in het vorige onderzoek ondervinden bepaalde branches meer gevolgen dan de andere. Zo zien we dat meer dan 50 procent van de respondenten uit de branche  Industriële Elektronica problemen verwachten. Dit is gelijk met de uitkomsten van het onderzoek uit mei en juni. Een stijging van het aantal bedrijven in de problemen is ook te zien bij de branches Industriële Automatisering en Gebouw Automatisering.

In vergelijking met mei en juni zien we dat in juli in alle branches een toename is van het gebrek aan toelevering van producten (inclusief onderdelen). In mei hadden minder dan 10 procent van de bedrijven hier last van, terwijl in juli alle branches boven de 20 procent zitten. Van de respondenten in de branche Gebouw Automatisering zelfs 50 procent.

In alle branches hebben bedrijven te maken met een afname van de orderportefeuille en een terugval in de omzet. Wat hier opvalt is dat in mei en juni 40 procent van de bedrijven in de branche Industriële Automatisering aangaven te maken met een teruglopende orderportefeuille, terwijl dit in juli is opgelopen naar bijna 90 procent. In alle branches heeft meer dan 50 procent te maken met een afname in de omzet.

In mei werd door de verschillende branches het meest gebruik gemaakt van de NOW-regeling. In juni en juli zien we een kleine toename van bedrijven die de TOGS-regeling aanvragen, maar nog steeds wordt door meer dan vijftig procent van de alle respondenten gebruik gemaakt van de loonkostensubsidie.

In mei en juni was de verwachting in een aantal branches nog dat er aanvullende maatregelen moesten worden genomen. Hierbij moet vooral worden gedacht aan de afbouw van de flexibele schil (personeel) en vast personeel. In juli zien we opvallenderwijs een groot aantal bedrijven dat stelt geen maatregelen meer verwacht te nemen. In de Medische Technologie branche stelt zelfs 65 procent van het aantal respondenten dat.

FHI blijft zich in deze tijd inzetten voor een continue nieuwsvoorziening en ondersteuning van onze brancheleden omdat de gevolgen ook zeker volgend jaar nog zichtbaar zullen zijn. Zo zullen wij vanaf september ook weer de corona enquête gaan uitvoeren onder onze leden.