FHI geeft RAO jaarlijkse update

FHI geeft RAO jaarlijkse update Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

We zijn inmiddels in de tweede maand van het jaar beland en dat betekent dat er veranderingen in de rechten en plichten van werknemers en werkgevers zijn doorgevoerd. De Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) van FHI is aan deze nieuwe wetgeving aangepast.

De belangrijkste wijzigingen in de RAO 2022 op een rij:

  • 2.3 Aangevuld met de zin ‘Daarnaast kan de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een schriftelijke beëindigingsovereenkomst worden beëindigd.’
  • 2.5 Tekst wettelijke opzegtermijn voor de werknemer die op 1 januari 1999 45 jaar oud was (oude regeling) is verwijderd.
  • Aanpassing van de bedragen m.b.t. de transitievergoeding.
  • 5.5.2 Toegevoegd: de Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo) ingaand per 2 augustus 2022.
  • 5.5.3 Levensloopverlof is verwijderd; afgeschaft per 1 januari 2012 en de overgangsregeling liep tot 1 januari 2022.
  • 9 Studieregeling, Aangevuld: Met ingang van 1 augustus 2022 dient werkgever scholing die de werknemer verplicht is te volgen uit hoofde van wet of cao kosteloos aan werknemer aan te bieden.
  • Verder zijn er vele tekstuele wijzigingen  doorgevoerd.

FHI-leden kunnen het document vinden op Extranet.

Voor al uw vragen over het bovenstaande – en ook alle overige arbeidsrechtvragen – kunnen leden van FHI rechtstreeks contact opnemen met onze vaste juridische partner op het gebied van arbeidsrecht. U kunt hen vinden op de pagina van FHI Advies.