Het belang van investeren in energie

Het belang van investeren in energie Door: FHI federatie van technologiebranches

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat investeringen in duurzame energie bijna honderdduizend banen kunnen opleveren. Waar het aandeel investeringen in groene energie stijgt, daar neemt de werkgelegenheid toe. Een tendens die het CBS al enkele jaren waarneemt.

Door: Jesse Markus

In 2018 is 14,8 miljard euro geïnvesteerd in energie-gerelateerde activiteiten. Hierbij kan gedacht worden aan het verbeteren van energienetwerken en energiebesparing. Dat is een fikse stijging ten opzichte van eerdere jaren. Daarnaast is er een afname waar te nemen van het aantal investeringen in conventionele, fossiele sectoren (bijvoorbeeld gaswinning en kolencentrales) van 5,7 miljard euro in 2014 naar 3,1 miljard euro in 2018.

Van deze 14,8 miljard euro aan energie-investeringen werd in 2018 4 miljard euro geïnvesteerd in hernieuwbare energie, waarbinnen vooral het aandeel in zonne-energie sterk is toegenomen. De investeringen in windenergie zijn ook toegenomen, maar verschillen sterk per jaar door de opzet van grote windprojecten die het ene jaar wel worden uitgevoerd en dan weer niet.

De bijdrage van hernieuwbare energie aan het bruto binnenlands product (BBP) stijgt ook en dit wordt steeds belangrijker voor de Nederlandse economie. Tussen 2013 en 2019 is dit gegroeid van 0,4 procent naar 0,7 procent van het BBP, terwijl de conventionele energiebijdrage steeds minder wordt. Een tendens die verder versterkt wordt door onder andere de verminderende gaswinning in Groningen.

Het opmerkelijkste gegevens uit het CBS-onderzoek is dat hernieuwbare energie en energiebesparing leiden tot aanzienlijk meer werkgelegenheid. In 2018 is de totale werkgelegenheid uit dit type investeringen toegenomen tot bijna honderdduizend voltijdbanen.

Het gehele onderzoek van CBS is op de website te lezen.

De noodzaak van groene investeringen

Het goede nieuws is dat investeringen in duurzame energie banen opleveren, maar er was ook slecht nieuws deze week. Zo berichtte het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) dat het Nederlandse klimaatdoel van 2030 – een daling van 49 procent van de uitstoot van broeikasgassen – met de huidige plannen niet wordt gehaald. Met de kabinetsplannen wordt ongeveer 34 procent gehaald. Minister Eric Wiebes van EZK is op dit moment bezig om met extra voorstellen voor CO2-reductie te komen.

Ook wordt er door de overheid nog steeds te weinig geïnvesteerd in de energietransitie. Zo berichtte  de Economist deze week dat nog maar vier procent van het totale aantal R&D-investeringen bestaat uit groene investeringen. Dit heeft te maken met de private sector die nog niet genoeg durft te investeren, maar ook de overheid die te weinig doet.

Kortom, er is nog veel te winnen op het vlak van investeringen in de energietransitie. Vooral omdat het CBS-onderzoek laat zien dat als er geïnvesteerd wordt, dit ook direct aanwijsbare banen oplevert.

FHI pleit in het Technologiemanifest voor een klimaatbestendige Europese begroting en een groene digitale toekomst via de Green Deal. Voor meer concrete aanbevelingen aan politiek en samenleving, lees ons manifest.