FHI Technologiemanifest 2020 – 2025: technologie in dienst van de toekomstige samenleving

FHI Technologiemanifest 2020 – 2025: technologie in dienst van de toekomstige samenleving Door: FHI

Door de coronapandemie wordt aangetoond hoe afhankelijk we zijn van elkaar, zowel op nationaal als internationaal niveau. Technologiebedrijven kunnen de helpende hand bieden met innovaties, producten en diensten die bijdragen aan de welvaart en het welzijn van mensen. Technologie en innovaties vormen de pijlers voor de samenleving van nu en de toekomst.

Om deze vooraanstaande rol van technologie te benadrukken, heeft FHI het Technologiemanifest 2020-2025 opgesteld. In dit manifest staan concrete aanbevelingen aan politiek en samenleving. FHI hoopt zo een ondersteunende functie te vervullen om bedrijven, bedrijfsketens en de samenleving nauw met elkaar te laten samenwerken.

De hoofdpunten uit dit manifest zijn:

  • Een Europese technologie-aanpak: inzetten op een gelijk speelveld volgens Europese normen, omarmen van een groene digitale toekomst via de Green Deal, klimaat- en pandemiebestendig maken van de Europese begroting en striktere kaders opstellen van een strategisch industriebeleid.
  • Een Nederlandse technologie-aanpak: de opbouw van een strategische productiecapaciteit en de aanleg van voorraden van bijvoorbeeld medische hulpmiddelen, investeringen in de energie-infrastructuur en meer investeringen in digitalisering.
  • Technologie als versneller voor de maatschappij: bedrijven zouden buiten hun eigen branche of sector moeten kijken en nieuwe samenwerkingen aan durven gaan.

 

Het complete FHI Technologiemanifest 2020-2025 kunt u hier downloaden (pdf).

Een samenvatting (pdf) is hier te vinden.