Industry 5.0 is al begonnen!

Industry 5.0 is al begonnen! Door: ICT Group

Leendert Mijnders is als Manager Business Consultancy Industry bij ICT Group dagelijks bezig met de (industriële) digitale transformatie. De technologische ontwikkelingen op dit terrein, ChatGPT, Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Mixed Reality (MR), gaan hand in hand met de business ontwikkelingen bij klanten. De vraag is vooral wie wanneer welke stappen durft te maken.

5.0: twee werelden die met elkaar versmelten

Dat het snel gaat in de markt mag een understatement zijn, het is wel waar. Tussen de 1e industriële revolutie (18e eeuw), de 2e technologische revolutie (19e eeuw) en de 3e digitale revolutie (20e eeuw) zat iedere keer zo’n 100 jaar. De 4e revolutie kwam veel sneller (begin 21e eeuw) en de 5e is eigenlijk al begonnen. Wat 5.0 toevoegt aan 4.0 is de focus op de mens en zijn omgeving. 4.0 richt zich primair op connectiviteit, kunstmatige intelligentie en machine learning: volledig geautomatiseerde processen die zelf intelligente beslissingen nemen op basis van data die ze zelf verzamelen. Daarmee kunnen ‘ze’ bijvoorbeeld de kwaliteit van producten verhogen en de downtime van assets verlagen.

Industry 5.0 kijkt naar de wereld waarin dit zich afspeelt. Een gemixte omgeving waarin de fysieke wereld en digitale wereld met elkaar versmelten. De wereld die je waarneemt en actief ervaart wanneer je een VR-bril opzet. Industry 4.0 draait vooral nog om de software. 5.0 om de interactie tussen mens, technologie en omgeving, waarbij duurzaamheid een centraal thema is.

De waardeketen als leidraad

Inzicht in de keten van bijvoorbeeld industriële processen helpt ons die processen efficiënter te maken. Met data en intelligente software maken we onderhoud voorspelbaar, kunnen we ingrijpen voordat fouten of stilstand ontstaan en beperken we o.a. energieverbruik en afvalstromen. Daarmee leveren we een structurele bijdrage aan de verduurzaming van die processen. 4.0 is zelflerend en kan slimme producten maken, maar blijft vooral machinegebonden.

Bij 5.0 gaan we een stap verder. We kijken naar de gehele waardeketen en reageren interactief en geautomatiseerd op (afwijkende) gebeurtenissen in die keten. Denk aan een plotselinge schaarste van een bepaalde grondstof waardoor daarvan de prijs stijgt en de hele keten geconfronteerd wordt met hogere kosten. Zodra data ergens in de waardeketen deze ‘ontwrichting’ signaleert, gaat het proces automatisch op zoek naar alternatieven voor die grondstof en neemt daar bij alle factoren mee. Dus ook de transportkosten of de CO2-uitstoot van het alternatief. 5.0 gaat uit van de betekenis voor de gehele waardeketen en voor de beleving en omgeving van de mens.

Hoe bewegen we van 4.0 naar 5.0?

Voor onze klanten is vooral van belang wat dit betekent voor hun business en de wereld waarin ze opereren. Wij helpen ze de impact en consequenties inzichtelijk te maken, de juiste keuzes te maken en de technologische innovaties beschikbaar te stellen. Er kan al heel veel, vaak veel meer dan we nu kunnen toepassen. Wij proberen dat terug te brengen tot keuzes in kosten, opbrengsten, kansen en wat dat betekent voor de organisatie als geheel en lokaal op een fabriek. Een ‘dark factory’, een volledig autonoom draaiende fabriek, heeft nog steeds onderhoudsmensen voor de machines nodig.

Signalen herkennen, data analyseren, conclusies trekken en acties ondernemen kunnen we onderbrengen in zelflerende modellen. Wat 5.0 toevoegt is een sterke focus op duurzaamheid, de interactie, de samenwerking tussen deze modellen en wat de mens zelf doet. VR, AR, MR, robots zijn geen werelden op zich. Het zijn interacties met de mens en zijn omgeving en daar zijn we nog steeds zelf bij! Er zijn ongelofelijke hoeveelheden data beschikbaar, de technologische mogelijkheden zijn enorm, maar het is de mens die kiest, leeft en beleeft.

Best Digital Transformer of the Year

Vanuit die gedachte proberen wij bij ICT Group met onze kennis en ambities de wereld elke dag een beetje beter, slimmer en duurzamer te maken. Daarom zijn we ook zo blij met onze herverkiezing als Best Digital Transformer of the Year, omdat juist deze award laat zien dat we niet alleen technologisch voorop lopen, maar ook dat we de business van onze klanten begrijpen en de wereld voorop stellen waarin we met elkaar leven.

Ons Smart Industry Summit op 21 juni in Utrecht staat helemaal in het teken van deze ontwikkelingen en de rol die de digitale transformatie daarbij speelt. Voor meer informatie en om u aan te melden kijk op: https://www.ict.eu/nl/evenementen/ict-group-smart-industry-summit.