Masterplan Ventilatie

Masterplan Ventilatie Door: FHI federatie van technologiebranches

Bron: tvvlconnect.nl

De kennisorganisaties (TVVL, WIJ techniek, ISSO en Techniek NL) hebben vanwege COVID-19 in april 2020 een expertteam opgericht om vraagstukken over installatietechniek en gebouwbeheer te beantwoorden. In het expertteam zijn vakspecialisten afgevaardigd vanuit de TVVL expertgroepen, ISSO, Binnenklimaat Nederland, Techniek NL en wetenschappelijke experts met (inter)nationale betrekkingen. In het voorjaar is een FAQ gepubliceerd over Corona in Gebouwbeheer en Installatietechniek. Wekelijks geeft het expertteam antwoord op vragen vanuit de markt.

Inmiddels weten we dat COVID-19 voor een nog langere periode deel uit blijft maken van ons leven. De expertgroep is, aangevuld met kennisexperts vanuit het werkveld, aan de slag gegaan met het Masterplan Ventilatie, dat gefaseerd in het najaar van 2020 wordt uitgerold. Want hoe is het gesteld met het binnenklimaat van onze gebouwen en hoe controleren wij dat? Kunnen we de kans doen afnemen als het gaat om infectieoverdracht in gebouwen door aanpassingen van gebouwinstallaties? Dit zijn vragen die grotendeels beantwoord gaan worden in het Masterplan Ventilatie.

Het Masterplan Ventilatie levert kennis, tools en andere hulpmiddelen die professionals helpen om ventilatie in gebouwen te optimaliseren. Deze kennis wordt gebundeld op de website Masterplanventilatie.nl.

De volgende producten worden ontwikkeld en/of zijn opgeleverd:

Quickscan Covid-19 en ventilatie in kantoren - beschikbaar per 19 oktober 2020
Quickscan Ventilatie in scholen - beschikbaar per 30 november 2020
Infographic voor verschillende gebouwtypes - beschikbaar vanaf 2e week december 2020
Rekentool ‘Indicatie besmettingskansen via aerosolen’ - beschikbaar 1e week december 2020 
Overzicht Filter- en reinigingstechnieken - beschikbaar voor eind 2020, in het TVVL Magazine nr 5 okt'20 gepubliceerde artikel Filtratie- en luchtreinigingstechnieken als alternatief in ruimten met beperkte ventilatiecapaciteit door Ir. Eliane Khoury en dr. ir. Francesco Franchimon. 

Tijdens de conferentie Bits, Bricks & Behaviour spraken Joep van der Velden, landelijk manager gebouwautomatisering bij Kropman Installatietechniek en bestuurslid Nederlandse brancheorganisatie Gebouw Automatisering, Francesco Franchimon werkzaam bij Franchimon ICM, Jos de Leeuw werkzaam bij ISSO kennisinstituut en Atze Boerstra (BBA Binnemillieu) tijdens een paneldiscussie over het Masterplan Ventilatie. Deze sessie is terug te kijken op " target="_blank" rel="noopener">het YouTubekanaal van de Nederlandse brancheorganisatie voor Gebouw Automatisering.

Klik hier voor meer informatie op tvvvlconnect.nl.