Meer ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Meer ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie Door: FHI

De maatschappij is in een rap tempo aan het digitaliseren. Om Nederland digitaal koploper van Europa te houden zijn investeringen en innovaties nodig. Daarom heeft het kabinet op 25 juni bekendgemaakt extra geld te investeren in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie. De extra financiering komt onder andere ten goede aan artificiële intelligentie (AI).

De Nederlandse AI Coalitie krijgt een impuls van 23,5 miljoen euro van het ministerie van EZK om verder onderzoek te doen naar het gebruik van AI. Deze publiek-private samenwerking ontwikkelt een Nederlandse aanpak van kunstmatige intelligentie en streeft naar het doen van investeringen ter waarde van twee miljard euro in zeven jaar.

Dit samenwerkingsverband wil AI in Nederland introduceren in de zorg en de energie infrastructuur. Hiermee kan Nederland koploper worden in het gebruik van AI.  Hiervoor is de komende zeven jaar ongeveer twee miljard nodig. Hiermee kunnen industriële ketens worden gevormd waarbij bedrijven AI-experimenten kunnen ondernemen en van elkaar kunnen leren. De industrie is voornemens zogenaamde AI compentence centers te initiëren om zo AI experimenten toe te passen in de bedrijfsvoering.

Digitale vaardigheden en digitalisering van de industrie zijn twee trends die cruciaal zijn voor het versterken van het toekomstige verdienvermogen van Nederland. Dit is ook versterkt door de coronacrisis waarbij steeds meer mensen online aankopen doen en digitaal zijn gaan werken. Dit brengt uitdagingen met zich mee, onder andere op het gebied van cybersecurity.

Om als samenleving de kansen van digitalisering te benutten zijn de juiste vaardigheden nodig. Digitale vaardigheden zijn van groot belang en hiervoor is voor werkenden de SLIM-regeling in het leven geroepen. MKB-ondernemers kunnen hierbij subsidie aanvragen om een leven lang leren op de werkvloer te promoten. Hiervoor is tot en met 2022 jaarlijks 48 miljoen euro beschikbaar gesteld. Meer weten over de SLIM-regeling? Dat kan via onze website.

Voor meer informatie over deze extra impuls, kijk dan op de website van de Rijksoverheid. Hier is ook de gehele Nederlandse Digitaliseringstrategie te vinden.