Nieuwe GA-voorzitter Paul de Backker zoekt samenwerking en verdieping

Nieuwe GA-voorzitter Paul de Backker zoekt samenwerking en verdieping Door: FHI

Na jaren van voorzitterschap door Piet van Veelen heeft Paul de Backker van Siemens Nederland de hamer overgenomen. En dat in turbulente tijden waarin het coronavirus vrijwel elke bedrijfstak in zijn greep heeft. We spraken met de nieuwe GA-voorzitter.

Door: Dimitri Reijerman

Paul de Backker is gedreven; zijn mission statement voor de branche Gebouw Automatisering staat als een huis: “Ik streef naar een verbreding van de vereniging, door meer leden en verdere samenwerking met andere partijen. Dat kunnen andere verenigingen zijn die actief zijn in de branche, KNX Nederland bijvoorbeeld. Maar ook met de TVVL. Maar dat kunnen ook MKB-Nederland of Techniek Nederland zijn. Dat zijn belangrijkste stappen die we de komende jaren moeten zetten.”

Hij vervolgt: “We willen met GA meer gezicht naar buiten tonen. Maar dat kan alleen wanneer je een groep leden hebt die dat onderschrijft en daar belang bij heeft.”

Coronacrisis en gebouwautomatisering

De coronapandemie en de economische impact daarvan kan voor een nog nauwere samenwerking een extra aanjager vormen, denkt De Backker: “Corona geeft een geweldige impact. Het gebouwde volume krijgt een enorme deuk. Residentieel wordt er al alles aan gedaan om de woningbouw op peil te houden, de gewenste 70.000 tot 90.000 te bouwen woningen per jaar. Een deel van onze vereniging verdient ook zijn brood in deze business.”

“De utiliteitsbouw wordt een heel ander verhaal”, zegt de nieuwe voorzitter. “In de zorg zal er in gebouwen nog wel worden geïnvesteerd, om deze veilig te maken en uit te breiden. Denk aan de ouderenzorg. Maar de verwachting is dat kantoorpanden een heel nieuw leven krijgen. Kantoren zullen veel meer een plek worden om elkaar te treffen, en het oude normaal van vijf dagen naar kantoor zal vaak niet meer gehaald worden. Herinrichting van die gebouwen qua functie en installaties zijn wel haalbaar. Dus ik verwacht voor nieuwbouw een sterke terugval, maar voor renovatie en aanpassing een stijging in de vraag.”

Corona heeft ook een impact op de zo gewenste verduurzaming van gebouwen, zegt De Backker: “Een aantal van de bestaande ventilatiestragieën, zijn momenteel not done. Momenteel moet er zoveel mogelijk buitenlucht naar binnen. Gezondheid gaat nu voor energiezuinigheid, iets wat je nu terugziet. We moeten op zoek naar de beste oplossing binnen de mogelijkheden die er zijn.”

Ook bij exploitanten van gebouwen is een verschuiving te zien: “Verduurzaming, zoals via bijvoorbeeld het toepassen van zonne-energie of geothermie, lijkt op het tweede plan te schuiven. De eerste focus van gebouweigenaren gaat naar ‘hoe hou ik het verhuurbaar, leefbaar en hoe zorg ik dat het veilig is’.”

Belang van ventilatie

Bij het herschrijven van de ventilatiestragieën kan de branche GA een belangrijke rol spelen: “Op dit moment werken we samen met andere partijen aan verduidelijking over hoe veilige ventilatie mogelijk is. Managementsystemen en monitoring van de luchtkwaliteit zijn daarbij belangrijke aspecten. Hier praat je over een samenwerking tussen de gebouw automatiseringsdiscipline en de warmte- en luchttechnische kant van een gebouw.  Het is belangrijk dat wij elkaar vinden in oplossingen waar de markt en de gebruikers van de panden voordeel bij hebben. Over de samenkomsten met leden in coronatijd is De Backker vrij positief: “Er zijn een aantal FHI-evenementen niet doorgegaan, dat klopt. Wel hebben we een GA-meeting hybride kunnen houden: deels met aanwezigen en deels online, ongeveer fiftyfifty. Dat liep goed en we kregen goede reacties. Bits Bricks & Behaviour in november is een complete week die al volledig is ingetekend en druk in de voorbereiding is. Dat wordt een volledig virtuele ervaring. De deelnamebereidheid ziet er goed uit. En met het FHI-pand in Leusden zijn we ook bezig om kleine events face-to-face te gaan organiseren.”

Naar de toekomst kijkend ziet de nieuwe GA-voorzitter nog tal van uitdagingen op zijn pad: “We moeten meer kijken naar de netwerken en de veiligheid. Toegang op afstand tot de installaties heeft een enorme potentie, maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Zonder gevaar voor hacken. Meer in het algemeen: de monitoring van een gezonde leefomgeving in een gebouw blijft enorm belangrijk. We zullen dus constant een vinger aan de pols gaan houden van de gebouwde omgeving.”