Nieuwe wet Kwaliteitsborging Bouw: Alles wat u hierover moet weten

Nieuwe wet Kwaliteitsborging Bouw: Alles wat u hierover moet weten Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Om de kwaliteit van bouwwerken en het toezicht op de bouw te verbeteren, heeft het kabinet een nieuwe wet aangenomen: de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze wet zal trapsgewijs ingaan vanaf 1 juli 2022.

Verhoogde bouwkwaliteit

Bewoners van huur- of koopwoningen en gebruikers van bedrijfspanden, zijn gebaat bij gebouwen van hoogwaardige kwaliteit. Zo zorgen goede isolatie, brandveiligheid en gebruik van kwalitatief bouwmateriaal voor een veiliger huis en een lager energieverbruik. Om er zeker van te zijn dat de geldende kwaliteitseisen worden opgevolgd, is er meer toezicht nodig op de bouw. Dit is de gedachte achter de invoering van de Wet Kwaliteitsborging.

Kwaliteitsborgers

De wet verandert de wijze waarop toetsing en controle van de kwaliteit van bouwprojecten plaatsvindt. Het Bouwbesluit en de kwaliteitseisen die moeten worden gehanteerd blijven hetzelfde. Echter, vindt toetsing voortaan door onafhankelijke inspecteurs plaats en zij gebruiken daarvoor een tool van de overheid. De nieuwe wet zorgt dat projecten in de beginfase meer tijd kosten, maar helpt uiteindelijk om bouwfouten te voorkomen waardoor tijd en kosten worden bespaard.

Uw aansprakelijkheid als aannemer

De Wet Kwaliteitsborging zorgt voor uitbreiding van de aansprakelijkheid van aannemers en versterkt daarmee de positie van opdrachtgevers. Aannemers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen van iedere zelf veroorzaakte fout of gebrek aan het bouwwerk. De opdrachtgever kan de aannemer verplichten de fout te herstellen, zelfs wanneer een fout pas jaren later wordt ontdekt. Ook moet de aannemer de opdrachtgever informeren over de mate waarin hij zich heeft verzekerd tegen risico’s.

Vijf belangrijke punten uit de Wet Kwaliteitsborging Bouw:

  • Het huidige gemeentelijk toezicht vervalt. Een segment van de bouwprojecten wordt Bouwbesluittoets-vrij, bij het overige deel wordt de bouwkwaliteit door middel van onafhankelijke kwaliteitsborging getoetst;
  • Toezicht en controle vindt alleen nog maar plaats door onafhankelijke inspecteurs (kwaliteitsborgers);
  • Aanscherping van de aansprakelijkheid van aannemers. De aannemer is verantwoordelijk voor alle zelf veroorzaakte fouten en/of gebreken aan het bouwwerk. Dit kan ook nog voor fouten die pas (jaren) na opleveringsfase worden vastgesteld;
  • Zowel kwaliteitsborger als gemeente heeft de mogelijkheid de bouw stil te leggen bij constatering van een probleem met het bouwwerk;
  • Het vergunningenstelsel wordt verlaten. Controletaken worden overgenomen door onafhankelijke aangestelde kwaliteitsborgers.

Invoering van de Wet Kwaliteitsborging kan grote impact hebben voor u als ondernemer, of als aannemer-, leverancier-, of zzp’er in de bouw. De wet zorgt voor uitbreiding van de aansprakelijkheid. Hierdoor is het extra belangrijk om uzelf in te dekken tegen risico’s, met behulp van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of CAR-verzekering voor de bouw.

De WKb in het kort

De wet is bedoeld om de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren en te waarborgen. Het deel van de Wet Kwaliteitsborging dat de aansprakelijkheid van aannemers aanscherpt, zal vanaf ingangsdatum voor alle soorten bouwwerken gelden. Het deel dat de aangepaste wijze van kwaliteitsborging voorschrijft zal geleidelijk worden ingevoerd. Dit zal naar verwachting eerst alleen nog gelden voor minder complexe bouwprojecten (eenvoudigere gebouwen) zodat zowel bouw als gemeenten tijd krijgen om aan de nieuwe werkwijze te wennen. Ook wordt er in dat kader gestart met kleinschalige pilots om uitvoering en handhaving van de wet te testen.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over uw risico’s en/of aansprakelijkheid. Uiteraard staan de adviseurs van HBR/Klap voor u klaar. Neem hiervoor contact met Brian Gal via telefoon

06 – 50886616 of e-mail brian.gal@hbrbranche.nl.

Bron: Klap