Technologie beter benutten om gebouwde omgeving snel te verduurzamen

Technologie beter benutten om gebouwde omgeving snel te verduurzamen Door: FHI federatie van technologiebranches

Flinke stappen in de verduurzaming van Nederland zijn relatief eenvoudig en snel te zetten door al beschikbare technologieën van technische bedrijven op een slimme, doelmatige wijze in te zetten. Dat is een snel gemaakte conclusie na een werkbezoek van Tom van der Lee, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, bij Royal HaskoningDHV en Danfoss B.V.

Door: Dimitri Reijerman

Van der Lee bezocht als gast van de FHI brancheorganisatie Gebouw Automatisering allereerst Royal HaskoningDHV in Rotterdam. De GroenLinks-politicus heeft onder andere de energietransitie en innovatie in zijn portefeuille.

Tijdens de aftrap van het werkbezoek door RHDHV, uitgevoerd door Eva Klein Schiphorst (business unit director) en Jan Bakker (strategic consultant en bestuurslid van de brancheorganisatie Gebouw Automatisering), kwam al snel naar voren dat technologie als sensoren gebouwen in rap tempo slimmer kunnen maken. Volgens Klein Schiphorst zorgt de veranderende techniek toegepast in gebouwen ook voor andere verdienmodellen, inclusief het werk voor advies- en ingenieursbureaus als RHDHV.

Toch zijn er ook drempels, zoals het risicomijdende gedrag van beslissers in de markt voor onroerend goed. En daartoe behoort ook de overheid, zei Klein Schiphorst. Van der Lee reageerde met de opmerking dat de overheid vooral bezig is met budgetkwesties en dat er meer gedacht wordt op de korte termijn.

Anke de Jong, director business-group Fastlane, toonde in een presentatie de Fastlane-aanpak waarbij het doel is om de verduurzaming van gebouwen te versnellen. Daarvoor is een vijfstaps-aanpak ontwikkeld. In de eerste stap wordt gebouwinformatie verzameld en mogelijke verduurzamingskansen geïdentificeerd. Vervolgens volgt een uitgebreid gebouwen onderzoek en tijdens een expertsessie worden de te nemen maatregelen bepaald. Als vierde stap volgt een berekening van de impact en de kosten. Om de gehele aanpak inzichtelijk te maken kunnen de eindgebruikers middels een dashboard in een browservensters diverse scenario’s bekijken. Alle concrete besparingen kunnen zo volgens RHDHV bestudeerd worden.

Van der Lee leek onder de indruk van de mogelijkheden van dit platform. Met de resultaten van de klimaattafels in het achterhoofd hoopte de politicus dat platformen als Fastlane ook inzetbaar zijn voor de verduurzaming van complete woonwijken. Fastlane kan worden gebruikt als benchmark en show case. Volgens De Jong is dit zeker niet onmogelijk, maar omdat woonwijken meestal veel verschillende soorten woningen bevatten, is dit een ingewikkelder verduurzamingsvraagstuk.

Bezoek bij Danfoss

De tweede ronde in het werkbezoek vond plaats bij Danfoss, een Deense fabrikant van apllicaties en producten in verwarmings-, koel-, en aandrijftechniek. Van der Lee sprak met Jan Schoemaker (VP Buildings Business Unit), Ton Bekkers (Sales Dir. Danfoss Nederland), Ed Vissenberg (Sales manager), en Ahmet Canpolat (Director Business Development Commercial Buildings).

Na een korte bedrijfspresentatie ontstond al snel een interessant en breed gesprek over de mogelijkheden om via energiebesparende maatregelen en efficiency CO2-reducties te behalen. Een van de onderwerpen die ter sprake kwam is het waterzijdig inregelen van cv-installaties. Daarbij wordt aan de hand van de aanvoertemperatuur, de retourtemperatuur en het vermogen van een radiator, bepaald hoeveel water er maximaal gecirculeerd mag worden.

Volgens Van der Lee zouden maatregelen als het waterzijdig inregelen van cv-installaties standaard moeten plaatsvinden bij het plaatsen en onderhouden van elke Cv-installatie. Ook zou deze eis volgens de GroenLinks-politicus wettelijk vastgelegd moeten worden, bijvoorbeeld door middel van een aanpassing in het Bouwbesluit.

Naast het efficiënter benutten van (bestaande) Cv-installaties werd er door de heren ook nog gesproken over de uitdagingen die opduiken bij het aanleggen van warmtenetten. Zo kwamen innovatieve warmtenetten in de Deense hoofdstad Kopenhagen aan de orde, zoals het Nordhavn-project. Middels gebiedsontwikkeling is daar een hybride netwerk aangelegd met gebruik van warmteterugwinning uit supermarkten en data centers. Inmiddels is ook de industrie aanbeland bij de vierde generatie warmtenetten, waarbij warmte uit een groot aantal bronnen en met lagere temperaturen wordt benut voor het verwarmen van woonwijken. Nederland kan profiteren van dit soort ontwikkelingen die bijdragen aan de energietransitie.

Na afloop van zijn werkbezoek was Van der Lee van mening dat er tal van manieren zijn om met relatief eenvoudige maatregelen en bestaande technische producten en diensten snel slagen te maken zijn in de energietransitie. Het is daarom van groot belang dat de politiek meer expertise opdoet bij Nederlandse technologiebedrijven. Zij zijn zeker bereid om actief mee te denken en – te spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving in ons land.