Terugblik conferentie Digitaal Gebouw van de Toekomst

Terugblik conferentie Digitaal Gebouw van de Toekomst Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

Onder de nieuwe titel Digitaal Gebouw van de Toekomst organiseerde de FHI-branche Gebouw Automatisering in Van der Valk Vianen de jaarlijkse conferentie. Belangrijkste thema’s die werden behandeld waren duurzaamheid, digitalisering en veiligheid en cyber security, waarbij telkens de mens centraal werd gezet.

Leonie Meuwszen en Remco Balvert (BINX Smartility) opende het lezingenprogramma met een keynote. De twee bespraken de voordelen van slimme utiliteitsbouw door data optimaal te benutten. FHI sprak Meuwszen daar in aanloop naar het event al even kort over.

Na een korte pauze werden de lezingen over een aantal tracks verdeeld. Zo sprak Theo Smulders van Celsius over de voordelen van draadloze communicatielijnen in gebouwen. Leontien de Waal van ABN Amro sprak over intelligenter bouwen met daarbij een grote nadruk op duurzaamheid en digitalisering. De Waal haalde onder andere de klimaatconferentie in Egypte aan en de noodzaak van het maken van toekomstgerichte keuzes. Ze vestigde haar hoop op toekomstige regeneratieve gebouwen die de natuur en ecosystemen kan laten terugkeren. Han Bak (Chess) en Willem Dammers (Trilux) bespraken het interessante project Tripolis in Amsterdam. Daarbij is een verouderd kantoorpand aan de Zuidas omgebouwd tot een ‘eco-bewuste campus’.

Thijs Bouman, universitair docent en onderzoeker Sociale en Omgevingspsychologie, besprak na de lunch in zijn keynote de noodzaak om de mens centraal te stellen in de interactie met digitale technologie. Bouman betoogde dat bij verkeerd geïmplementeerde technologie mensen kan demotiveren om bepaalde doelen, zoals verduurzaming, te behalen.

Na deze keynote volgden opnieuw een aantal sessies over uiteenlopende onderwerpen. Gusts Kossovics van de European Building Automation and Controls Association gaf uitleg over de EPBD BACS-vereisten die in 2025 gaan gelden en besprak het effect op de Nederlandse marktsituatie. Kees Smit (Dalemburgh Inspecties) dook juist in de EPBD III Wetgeving, terwijl Bram van der Smagt (Lely) nog een interessante lezing gaf over de verduurzaming van een kantoorpand op de campus van Lely.

Rond half vijf werd de conferentie afgesloten en konden exposanten en bezoekers genieten van een afsluitende borrel. Mogelijk werden er al thema’s voor de conferentie van volgend jaar doorgesproken.