Thuiswerken is een blijvertje

Thuiswerken is een blijvertje Door: FHI, Federatie van Technologie Branches

In de vorige FHI update berichtten we dat de FHI Raam Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst (RAO) in lijn is gebracht met de huidige wetgeving.  De RAO voorziet in de behoeften van werkgevers en werknemers aan een referentie betreffende het in de technologiebranches gebruikelijke arbeidsvoorwaardenpakket. Via fhi.nl kun je als lid van FHI de actuele versie van de FHI RAO downloaden.

Belangrijkste wijziging is de toevoeging van de bepalingen over thuiswerken in hoofdstuk 4:

  • De vaste standplaats/werkplek van Werknemer is de bedrijfslocatie van Werkgever.
  • Incidenteel of structureel thuiswerken wordt op individueel niveau afgesproken, voor zover wettelijk toegestaan en ter discretie van werkgever.
  • De Arbo verplichtingen bij thuiswerken zijn ter informatie toegevoegd. De zorgplicht van de Werkgever voor goede arbeidsomstandigheden geldt ook in het geval wordt thuisgewerkt. Dit betekent dat de thuiswerkplek ergonomisch ingericht moet zijn en de werkgever hiervoor de kosten draagt.
  • Artikel 7:658 BW (aansprakelijkheid voor schade in de uitoefening van de werkzaamheden) is bovendien ook van toepassing op thuiswerken en riskeert de werkgever civielrechtelijke consequenties bij overtreding van arboverplichtingen c.q. de zorgplicht. Het is daarom goed dat thuiswerken niet als een verworven recht wordt aangeboden, maar telkens per individueel geval schriftelijk wordt overeengekomen. Door middel van een addendum op de individuele arbeidsovereenkomst kunnen dan thuiswerkafspraken worden gemaakt waarin onder meer duidelijke afspraken over de ergonomische inrichting van de thuiswerkplek alsook het controleren van de thuiswerkplek staan opgenomen.
  • Sinds 2022 bestaat de mogelijkheid Werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding per thuisgewerkte dag (of dagdeel) te verstrekken. Voor 2023 is de onbelaste thuiswerkvergoeding vastgesteld op EUR 2,15 per dag (of dagdeel). Deze thuiswerkvergoeding is niet verplicht. Het is een fiscaal onbelaste vergoeding die je als werkgever naar eigen keuze kunt toekennen.

FHI Advies heeft een model Thuiswerkregeling opgesteld. Dit model bevat ook een bevestigingsbrief voor de vastlegging van de individuele afspraken. FHI-leden kunnen het model downloaden en naar wens aanpassen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met FHI Advies: legal@fhi.nl

Lees ook: FHI Advies biedt leden model Thuiswerkregeling