Verduurzaming van een vijfsterren hotel

Verduurzaming van een vijfsterren hotel Door: HE adviseurs

  

Masterplan verduurzaming Hotel Okura Amsterdam

Eind 2014, begin 2015 vroeg het Hotel Okura in Amsterdam ons om eens een studie te doen naar de verduurzaming van de installaties binnen het hotel. Hotel Okura was op dat moment al een opdrachtgever waarmee we al tientallen jaren een samenwerkingsverband hadden.

Voor ons was dat een mooie gelegenheid om te laten zien wat wij ook op dit gebied aan specialistische kennis in huis hebben.  Verduurzaming is naast een morele plicht immers ook steeds meer een verdienmodel geworden en vereist veel conceptuele en specialistische kennis om tot de juiste oplossingen te komen.

Chique hoogbouwhotel

Het hotel betreft een 25 verdiepingen tellende toren met daarin de hotelkamers en de verschillende restaurants. Technische ruimtes zijn aanwezig in de kelder, op de tweede verdieping en op de bovenste verdiepingen. Hiernaast staat het twee verdiepingen tellende Banquetting gebouw voor het organiseren van grote conferenties. Ook met een eigen installatie-ruimte. Beide bouwdelen staan met elkaar in verbinding door middel van een garage op kelderniveau.

Het is een 5 sterren+ hotel, enige onderbreking van de levering van koude, warmte, ventilatie en tapwater is ondenkbaar gedurende 365 dagen per jaar.

Duurzame techniek

Het hotel had een klassiek installatieconcept met laag temperatuur koeling (2500 kW) en hoog temperatuur verwarming (4000 kW). We zijn nu 6 jaar na het opstellen van de eerste rapportage “Masterplan Verduurzaming” waarbij onderstaande duurzame stappen genomen zijn:

De koudecentrale is gerenoveerd: De drie, over het perceel verspreidde koudecentrales, zijn gecentraliseerd in de kelder van de hoogbouw, bestaande uit een warmtepomp welke aangesloten is op twee monobronnen die ook direct koude leveren aan het gebouw. Aangevuld met een magnetische centrifugaal koelmachine waarbij de condensor is aangesloten op oppervlaktewater van het naastgelegen kanaal.

4 van de 31 luchtbehandelingskasten zijn aangepast voor hoog temperatuur koeling en 7 kasten voor laag temperatuur verwarming. Hierdoor kan er direct hoog temperatuur koude vanuit de bron gebruikt worden en laag temperatuur warmte van de warmtepomp.

Alle beschikbare dakvlakken zijn benut voor het plaatsen van PV panelen.

De uitdaging voor de nabije toekomst is om binnen het gebouw de warmtapwater opwekking te ontkoppelen van de comfort installaties en om alle distributie- en afgiftesystemen geschikt te maken voor laag temperatuur verwarming en hoog temperatuur koeling. Dit proces loopt in de eerste instantie parallel met het meerjaren onderhoudsplan en daar waar de terugverdientijd dit toelaat kunnen aanpassingen naar voren gehaald worden in de tijd.

Over hoe duurzaam de aangebrachte wijzigingen zijn moet in de komende tijd uitsluitsel volgen. Er is namelijk gebleken dat installaties eerst nog verder ingeregeld moeten worden om het rendement van de centrale te verhogen en daarnaast is er vanwege de Corona pandemie nog geen representatieve afname van energie.